100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Szanowni Państwo,

z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym. W związku z powyższym oraz pismem Związku Banków Polskich z dnia 07.11.2018 r.uprzejmie informujemy:

  • dzień 12 listopada 2018 roku będzie dla pracowników Centrali i Oddziałów SGB-Banku S.A. dniem wolnym od pracy,
  • wg informacji przekazanych przez KIR S.A., dzień ten będzie dniem rozliczeniowym dla systemów Elixir, Express Elixir –SGB-Bank S.A. zagwarantuje obsługę ww. systemów,
  • dzień 12 listopada 2018 roku został wyłączony z obsługi gotówkiw zakresie zasileń/odprowadzeń, zawierania transakcji wymiany walut z klientami oraz bankami spółdzielczymi, możliwości zakładania lokat terminowych złotowych i walutowych,
  • SGB-Bank S.A. nie będzie realizował:

– klientowskich zleceń płatniczych w następujących systemach rozliczeniowych: SORBNET2, TARGET2, EURO ELIXIR (SEPA)

– usług przekazów pieniężnych WESTERN UNION

W związku z powyższym nie będą obsługiwane zrzeszeniowe systemy transakcyjne: WALUTY SGB , ZLECENIA ZAGRANICZNE, LOKATY SGB, FOREX SGB,

  • Lokaty Banków Spółdzielczych z terminem wymagalności 12.11.2018 r. zostaną zwrócone zgodnie z pierwotnie zadeklarowaną datą.Zgodnie z obowiązującymi regulacjami środki zgromadzone na rachunku bieżącym w PLN zostaną ulokowane w formie automatycznej lokaty O/N w rachunku bieżącym.

 

 

***

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi pracy SGB-Banku w dzień wolny, 12 listopada 2018 roku: Klik