Karta mobilna Visa

Karta mobilna Visa ( karta HCE) to debetowa, międzynarodowa, zbliżeniowa karta płatnicza instalowana w postaci aplikacji w telefonie komórkowym, który posiada: funkcje NFC (antenę NFC) Android w wersji min 4.4. Do komunikacji karty z terminalem płatniczym wykorzystana została technologia Host Card Emulation (HCE), pozwalająca na dokonywanie płatności niezależnie od operatorów telefonii komórkowej. Wystarczy odblokować ekran

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zgodnie z art. 318 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 poz. 996) nakładającym obowiązki informacyjne na instytucje finansowe, w tym Banki, poniżej zamieściliśmy Arkusz informacyjny dla deponenta, w którym znajdziecie Państwa najważniejsze informacje na temat systemu ochrony depozytów w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym

Zmiana Taryfy opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe

Szanowni Państwo, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku na posiedzeniu w dniu 01.09.2017 r. podjął uchwały w sprawie zmian następujących Taryf opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe: od dnia 01.09.2017 r. zmianie ulega taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dotycząca wpłat i wypłat gotówkowych, od