Rozszerzenie współpracy z Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych

Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 15.10.2018 r. Bank podpisał aneks do generalnej umowy współpracy z Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych. Powyższy aneks ma na celu uatrakcyjnienie oferty dla klientów LWBS. Najważniejsze zmiany w nim zawarte to:

  1. zwiększenie wielkości poręczenia do 80 % wartości udzielonego kredytu;
  2. wydłużenie okresu poręczenia dla kredytów inwestycyjnych do dziesięciu lat.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty.

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu pracownicy kredytowi naszego Banku.

Karta walutowa MasterCard

Międzynarodowa debetowa karta walutowa w EUR, USD, GBP z funkcją zbliżeniową, za pomocą której można dysponować środkami na rachunku dokonując w kraju i za granicą:

  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie,
  • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością,
  • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty,
  • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback (Płać kartą i wypłacaj) w punktach handlowo-usługowych świadczących taką usługę na terenie kraju.

Operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku rozliczeniowym prowadzonym w EUR, USD lub GBP.

Rozliczenie transakcji następuje w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie karty.

W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, które będą użytkownikami kart.

Standardowe limity dzienne do karty walutowej wydanej do rachunku rozliczeniowego w walutach wymienialnych:

  • wypłat gotówki                      450EUR/400GBP/550USD
  • transakcji bezgotówkowych   1100EUR/1000GBP/1400USD

Rachunek, do którego wydano kartę, obciążany jest kwotami poszczególnych transakcji i prowizji w dniu rozliczenia transakcji przez Bank (w dniu wpływu operacji do Banku).

Karta ważna jest przez 4 lata, ale wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata jeżeli klient nie złoży rezygnacji z karty.

Wydawana karta jest nieaktywna – aktywacja karty odbywa się w oddziale lub klient aktywuje kartę, dzwoniąc na wskazany na card-carrierze numer) – karta jest aktywna w czasie rzeczywistym.

Szczegóły oferty dostępne w Placówkach Banku

Pakiet dla Firm „Wiele za niewiele”

PAKIET DLA FIRM „WIELE ZA NIEWIELE”

Już jest –nowoczesny i wygodny pakiet dla firm, w ramach którego za 10 złotych miesięcznie otrzymasz:

1. prowadzenie rachunku firmowego,
2. kartę zbliżeniową Mastercard,
3. aplikację mobilną Portfel SGB,
4. pomoc w razie wypadku, awarii ogumienia i braku paliwa w ramach Firmowego Assistance.

Pakiet Firmowy to również możliwość:

1. skorzystania z darmowego terminala płatniczego w ramach programu Polska Bezgotówkowa,
2. korzystania z karty paliwowej z rabatem 9 groszy brutto za litr.

Szczegóły oferty dostępne w placówkach Banku.

ZAPRASZAMY 🙂