100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Szanowni Państwo, z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 12 listopada 2018 roku Świętem Narodowym. W związku z powyższym oraz pismem Związku Banków Polskich z dnia 07.11.2018 r.uprzejmie informujemy: dzień 12 listopada 2018 roku będzie dla pracowników Centrali i Oddziałów SGB-Banku S.A. dniem wolnym od pracy, wg informacji przekazanych przez KIR

Dzień 12 listopada 2018 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 roku poz. 2117), w dniu 12 listopada 2018 r. placówki Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego będą nieczynne.