Karta walutowa MasterCard

Międzynarodowa debetowa karta walutowa w EUR, USD, GBP z funkcją zbliżeniową, za pomocą której można dysponować środkami na rachunku dokonując w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie,
 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback (Płać kartą i wypłacaj) w punktach handlowo-usługowych świadczących taką usługę na terenie kraju.

Operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku rozliczeniowym prowadzonym w EUR, USD lub GBP.

Rozliczenie transakcji następuje w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie karty.

W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, które będą użytkownikami kart.

Standardowe limity dzienne do karty walutowej wydanej do rachunku rozliczeniowego w walutach wymienialnych:

 • wypłat gotówki                      450EUR/400GBP/550USD
 • transakcji bezgotówkowych   1100EUR/1000GBP/1400USD

Rachunek, do którego wydano kartę, obciążany jest kwotami poszczególnych transakcji i prowizji w dniu rozliczenia transakcji przez Bank (w dniu wpływu operacji do Banku).

Karta ważna jest przez 4 lata, ale wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata jeżeli klient nie złoży rezygnacji z karty.

Wydawana karta jest nieaktywna – aktywacja karty odbywa się w oddziale lub klient aktywuje kartę, dzwoniąc na wskazany na card-carrierze numer) – karta jest aktywna w czasie rzeczywistym.

Szczegóły oferty dostępne w Placówkach Banku

Karta mobilna Visa

Karta mobilna Visa ( karta HCE) to debetowa, międzynarodowa, zbliżeniowa karta płatnicza instalowana w postaci aplikacji w telefonie komórkowym, który posiada:
 1. funkcje NFC (antenę NFC)
 2. Android w wersji min 4.4.

Do komunikacji karty z terminalem płatniczym wykorzystana została technologia Host Card Emulation (HCE), pozwalająca na dokonywanie płatności niezależnie od operatorów telefonii komórkowej. Wystarczy odblokować ekran telefonu i zbliżyć go do czytnika kart bezstykowych.

Korzyści:

 • wygodne płacenie telefonem bez konieczności noszenia portfela,
 • możliwość płacenia w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale akceptujące karty zbliżeniowe Visa, zarówno w kraju jak i za granicą,
 • każda transakcja dokonywana jest w oparciu o środki pieniężne dostępne na rachunku bankowym użytkownika,
 • dokonywanie szybkich płatności zbliżeniowych poprzez odblokowanie ekranu telefonu i zbliżenie telefonu do terminala akceptującego karty zbliżeniowe Visa – powyżej kwoty 50 zł konieczne potwierdzenie numerem PIN,
 • możliwość wypłacania gotówki z bankomatów po udostępnieniu odpowiednich urządzeń,
 • brak konieczności posiadania karty SIM NFC lub umowy z operatorem telefonii komórkowej,
 • historia transakcji w Portfelu SGB (do 30 dni wstecz).
Bezpieczeństwo:
 • przed wgraniem aplikacji zainstaluj na swoim telefonie oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj je na bieżąco, ponadto zaleca się ustawienie blokady ekranu telefonu (PIN, wzór lub odcisk palca),
 • karta pozostaje cały czas w rękach posiadacza,
 • możliwość ustawienia PIN zabezpieczającego dostęp do aplikacji Portfel SGB,
 • możliwość wyłączenia płatności automatycznych,
 • konieczność potwierdzenia PINem transakcji powyżej 50 PLN.
Co należy zrobić aby móc płacić kartą mobilną Visa?Należy posiadać:

 • rachunek ROR,
 • telefon z systemem operacyjnym Android w wersji minimum 4.4 i obsługą NFC,

oraz zamówić kartę w placówce Banku. Po złożeniu wniosku, a następnie podpisaniu umowy, karta mobilna VISA może być zainstalowana w telefonie.

W celu uzyskania informacji o szczegółach oferty oraz informacji o opłatach i prowizjach, skontaktuj się z pracownikiem Banku.

Licencja Plug in HCE

Karta Visa Młodzieżowa

Karta Visa Młodzieżowa przeznaczona jest dla osób między 13 a 26 rokiem życia. Jest to karta debetowa, co oznacza, że korzystasz z niej do wysokości posiadanych na rachunku środków (wliczając w to środki udostępnione w ramach kredytu w rachunku) w granicach ustalonych limitów dziennych. Oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave. Jeżeli jesteś pełnoletni sam decydujesz o wysokości limitów dziennych, jeżeli masz mniej niż 18 lat – decyduje o tym Twój rodzic lub inny opiekun ustawowy.

Karta Visa

Karta Visa przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek osobisty. Jest to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave.


Twoje korzyści:

 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back,
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
 • szybka realizacja płatności za drobne zakupy – do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu,
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą,
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę,
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia,
 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń

Bezpieczeństwo

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń do karty,
 • kontrola wydatków w sklepach, dzięki wybranym przez siebie limitom dziennym.
 • bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure

Karty debetowe to niezależność i całodobowy dostęp do gotówki.

Karta Kibica

Karta Kibica to idealna oferta dla każdego kibica Lecha Poznań.

Jest to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Istnieje również możliwość wgrania na kartę funkcji stadionowej – funkcja uruchamiana jest na stadionie KKS Lech Poznań. Na kartę nanoszone jest zdjęcie oraz numer pesel kibica i numer ACN (numer nadawany przez Klub). Karta posiadająca funkcję stadionową jest kompatybilna z systemem wejścia na stadion.

Twoje korzyści:

 • Voucher na odbiór darmowego biletu,

 • Nabywając pierwszy bilet lub karnet na mecz za pomocą karty Kibica otrzymujesz 10 % zniżki,

 • Zakupy w oficjalnym sklepie KKS Lech Poznań zrobisz z 15 % zniżką,

 • kartą dokonasz płatności za zakupy – zarówno w sposób tradycyjny, jak również zbliżeniowo i w Internecie, a także wypłacisz gotówkę w bankomacie lub punkcie usługowo-handlowym, oferującym usługę cashback,

 • Bezpieczeństwo w internecie – dzięki usłudze 3D-Secure,

 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,

 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń,

 • Minimum formalności przy wydaniu karty,

 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia.

Bezpieczeństwo:

 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

 • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty,