gotowka

Kredyt obrotowy odnawialny na działalność gospodarczą w rachunku bieżącym

 

Udzielany podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, posiadającym w Banku rachunek bieżący. Poziom zadłużenia jest zmienny w ramach określonej w umowie o kredyt górnej granicy kredytowania. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią kredytu. Kredyt może zostać odnowiony na kolejny okres bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego oraz dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej. Okres kredytowania w tym przypadku wynosi maksymalnie 5 lat.

 

 

 

 

gotowka

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

 

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego i dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.