SGB-Leasing-bez-tla

SGB Leasing

 

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

  1. dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
  2. uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
  3. ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
  4. wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
  5. dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;
  6. oferuje ciekawe rozwiązania i  specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

 

sgb1

Kredyt obrotowy rolniczy Plon

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz środków finansowych na zakup środków do produkcji rolnej, możemy Ci zaoferować kredyt obrotowy Plon. Pozwala on sfinansować bieżące potrzeby i jednocześnie zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności. 

hipoteka

Kredyty rolnicze z dopłatami ARiMR

Kredyty z dopłatami ARiMR są przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Są to zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, przeznaczone na konkretny cel, co oznacza że muszą one zostać rozliczone. Kredyty te w zależności od linii różnią się warunkami jakie musi spełnić klient, aby je uzyskać, warunkami kredytowania, a także wysokością dopłat do oprocentowania ARiMR.