Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego – Concordia Plus – Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz domu jednorodzinnego w budowie, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ( w sumie 22 ryzyk, w tym ryzyko przepięcia) oraz od kradzieży, ochronę prawną a

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie to obejmuje następujące warianty: Pomoc w domu – zorganizowanie i pokrycie kosztów interwencji specjalisty ( hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, specjalista RTV/AGD, technik PC), dozorze mienia, transporcie i pokryciu kosztów przechowywania ocalałego mienia, transporcie Ubezpieczonego do osoby wyznaczonej lub do hotelu, udzieleniu informacji o usługodawcach Operatora, udzieleniu dostępu do infolinii remontowo- budowlanej. Pomoc medyczna na

UBEZPIECZENIA RÓŻNE

Ubezpieczenie GRKB Klienci LWBS Drezdenko chcący zaciągnąć w naszym banku kredyt mają możliwość ubezpieczyć spłatę tego kredytu w sytuacji swojej śmierci naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania. Produkt ten sprzedawany jest w 5 wariantach różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokością składki jaka

Ubezpieczenie Życie Plus

 

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie. Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.