sgb1

Ubezpieczenie Życie Komfort

Ubezpieczenie Życie Komfort – jest ubezpieczeniem indywidualnym służącym zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, lub zabezpieczeniu Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń.

 

europa

Ubezpieczenie Życie jest najważniejsze

                   Ubezpieczenie to dedykowane jest klientom chcącym skorzystać z oferty kredytowej Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. W ramach ubezpieczenia „Życie jest najważniejsze” klient otrzymuje ochronę na wypadek: zgonu Klienta, poważnego zachorowania, całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy pobytu w szpitalu.  To od Państwa zależy w jakim zakresie będą

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego – Concordia Plus – Ubezpieczenie to obejmuje ubezpieczenie mieszkania, domu jednorodzinnego, domu letniskowego oraz domu jednorodzinnego w budowie, od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia ruchomego i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych ( w sumie 22 ryzyk, w tym ryzyko przepięcia) oraz od kradzieży, ochronę prawną a

europa

Ubezpieczenie Praca też jest ważna

Ubezpieczenie to dedykowane jest klientom chcącym skorzystać z oferty kredytowej Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. W ramach ubezpieczenia „Praca też jest ważna” klient otrzymuje ochronę na wypadek utraty stałego źródła dochodu (z tytułu stosunku pracy zawartego na czas określony lub nieokreślony, stosunku służbowego lub dochodu uzyskiwanego w zawiązku z zawartym kontraktem menedżerskim, a