europa

Ubezpieczenie Praca też jest ważna

Ubezpieczenie to dedykowane jest klientom chcącym skorzystać z oferty kredytowej Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. W ramach ubezpieczenia „Praca też jest ważna” klient otrzymuje ochronę na wypadek utraty stałego źródła dochodu (z tytułu stosunku pracy zawartego na czas określony lub nieokreślony, stosunku służbowego lub dochodu uzyskiwanego w zawiązku z zawartym kontraktem menedżerskim, a