Home Banking

Usługa Home Banking (bank w domu) jest adresowana głównie do średnich i dużych przedsiębiorców oraz jednostek budżetu terenowego.
Klient Home Bankingu za pośrednictwem wydzielonego łącza telekomunkacyjnego i aplikacji zainstalowanej na jego komputerze przeprowadza transmisję do i z banku.
Usługa umożliwia klientowi kontrolę stanu rachunku, oglądanie i wydruk operacji dnia, historii oraz realizowanie poleceń przelewu, zakładanie lokat terminowych sprawdzanie kursów walut.
Dostępna jest wersja jednostaniskowa i sieciowa.