Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

 

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego i dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej. Zarówno okres kredytowania jak i oprocentowanie oraz prowizja ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Oprocentowanie kredytu bazuje na stawce WIBOR 3M i powiększone jest o marże Banku w przedziale od 2 do 8 p.p., prowizja ustalana jest w wysokości od 1 % do 3 % sumy przyznanego kredytu. Opłata przygotowawcza zależna jest od kwoty wnioskowanego kredytu i wynosi:

-dla kredytu do kwoty 25,000.00 zł 150,00 zł,

-dla kredytu do kwoty 50,000.00 zł 300,00 zł,

– dla kredytu powyżej kwoty 50,000.00 zł 500,00 zł,

Zalety tego kredytu to:

1. Minimum formalności,

2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,

3. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Leave Comment