Kredyt obrotowy na działalność gospodarczą w rachunku kredytowym

 

Kredyt przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek i przedsiębiorstw na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach określonych w umowie o kredyt. Kredyt ten może zostać odnowiony na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty, przy czym odnowienie kredytu następuje na podstawie wniosku kredytowego i dokumentów umożliwiających ocenę zdolności i potrzeb kredytowych oraz podpisanej z Wnioskodawcą nowej umowy kredytowej.

 

 

 

Zarówno okres kredytowania jak i oprocentowanie oraz prowizja ustalane są indywidualnie dla każdego klienta. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i  bazuje na stawce WIBOR 3M powiększonejo marże Banku min. 3  p.p., prowizja ustalana jest w wysokości od 1 % do 3 % sumy przyznanego kredytu. Opłata przygotowawcza zależna jest od kwoty wnioskowanego kredytu i wynosi:

-dla kredytu do kwoty 25,000.00 zł 150,00 zł

-dla kredytu do kwoty 50,000.00 zł 300,00 zł

– dla kredytu powyżej kwoty 50,000.00 zł 500,00 zł

Zalety tego kredytu to:

1. Minimum formalności,

2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy

3. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

 

Leave Comment