Kredyt obrotowy rolniczy Plon

Jeżeli prowadzisz gospodarstwo rolne i potrzebujesz środków finansowych na zakup środków do produkcji rolnej, możemy Ci zaoferować kredyt obrotowy Plon. Pozwala on sfinansować bieżące potrzeby i jednocześnie zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności. 

Warunki kredytu:

  • kredyt przyznawany jest na okres 12 miesięcy,

  • oprocentowanie kredytu jest zmienne i oparte jest na stawce WIBOR 3 M + marża Banku w wysokości 2,3 p.p.,

  • od kredytu pobieramy opłatę przygotowawczą w wysokości 50,00 zł oraz prowizję w wysokości 1,5 % kwoty udzielonego kredytu,

  • sposób spłaty zależy od Ciebie: gotówką lub przelewem, w ratach miesięcznych, kwartalnych czy też jednorazowo– tak jak Ci wygodnie,

Przeznaczenie kredytu

  • zakup paliwa,

  • zakup nawozów,

  • zakup środków ochrony roślin,

  • zakup paszy,

  • zakup materiału siewnego.

 

W trudnych momentach możesz na nas liczyć!

Leave Comment