ROR Rolnik

ROR Rolnik – ROR Rolnik to konto osobiste stworzone z myślą o osobach prowadzących gospodarstwo rolne oraz osobach otrzymujących renty i emerytury rolnicze.

 W ramach konta ROR Rolnik oferujemy Państwu:

* bezpłatne otwarcie konta,

* bezpłatne wpłaty na rachunek,

* bezpłatne wypłaty z rachunku,

* bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,

* bezpłatne zlecenia stałe wewnętrzne złożone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej,

* bezpłatna modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu,

* bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej,

* bezpłatne użytkowanie karty zbliżeniowej MasterCard ,

* bezpłatne wypłaty dokonane kartami debetowymi oraz kartą zbliżeniową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,

* bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane kartą debetową,

* całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu,

* dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,

* możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 130,000.00 zł,

* dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( min. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),

* dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,

* środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

 

 

Rejestr partnerów

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

 

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża, 

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

  0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43
71-231 Szczecin, zachodniopomorskie
810412098  
3. Usługi Bankowe, Agencja ubezpieczeniowa Podolak Kazimiera u. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski    
4. Usługi bankowe, agencja ubezpieczeniowa nr.4 Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, Drezdenko    
5. usługi Bankowe MK-kredyt Mirosław Kuczyński Ul. Mostowa 2, Gorzów Wielkopolski    
6. SGB-Bank Ul. Szarych Szeregów 23a Poznań    
7. Usługi Bankowe, Agencja nr.2 Jarosław Bracik Ul. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski    

 

sgb1

PILNE Bezpieczeństwo IB

 

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:

-niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,

-pojawianiem się nieuzasadnionych komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,

-zapytaniem o numer telefonu,

-pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,

-zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

– prośba o podanie hasła celem odzyskania dostępu do konta.

 

 Wystąpienie dowolnej z powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

 

Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego w innym celu niż zaakceptowanie transakcji widniejącej na ekranie klienta. Jednocześnie prosimy o dokładne zwrócenie uwagi na szczegóły transakcji jakie pojawiają się w oknie podsumowania przed podaniem hasła jednorazowego.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej