Rejestr partnerów

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża,

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43
71-231 Szczecin, zachodniopomorskie
810412098
3. Usługi bankowe, agencja ubezpieczeniowa nr.4 Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, Drezdenko
4. usługi Bankowe MK-kredyt Mirosław Kuczyński Ul. Mostowa 2, Gorzów Wielkopolski
5. SGB-Bank Ul. Szarych Szeregów 23a Poznań
6. Usługi Bankowe, Agencja nr.2 Jarosław Bracik Ul. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski
sgb1

PILNE Bezpieczeństwo IB

 

W związku z rosnącą liczbą zagrożeń dotyczących bankowości internetowej prosimy o podwyższoną czujność oraz o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Przede wszystkim prosimy o zwracanie uwagi na niestandardowy wygląd lub działanie systemu objawiające się:

-niezgodną z Państwa wolą zamianą danych w przelewach,

-pojawianiem się nieuzasadnionych komunikaty SMS, w tym z prośbą o podanie kodu jednorazowego,

-zapytaniem o numer telefonu,

-pojawianiem się dodatkowych pól, w których należy wpisać hasła jednorazowe lub hasła z wiadomości SMS,

-zmienionym adresem systemu lub niewłaściwym certyfikatem SSL (brak symbolu kłódki lub koloru zielonego w pasku adresu).

– prośba o podanie hasła celem odzyskania dostępu do konta.

 

 Wystąpienie dowolnej z powyższych okoliczności powinno skutkować natychmiastowym przerwaniem działania i poinformowaniem Banku.

 

Bank nigdy nie prosi o podanie hasła jednorazowego w innym celu niż zaakceptowanie transakcji widniejącej na ekranie klienta. Jednocześnie prosimy o dokładne zwrócenie uwagi na szczegóły transakcji jakie pojawiają się w oknie podsumowania przed podaniem hasła jednorazowego.

Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymają Państwo komunikat o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z wykorzystaniem systemu bankowości elektronicznej