Rachunek bieżący Agro

 

 Rachunek bieżący Agro – Rachunek bieżący Agro został stworzony specjalnie dla rolników i osób działających w sektorze rolno-spożywczym. Jego celem jest zapewnienie sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia i zarządzania środkami nowoczesnego gospodarstwa rolnego. Rachunek bieżący Agro to kompleksowa oferta zapewniająca bezpieczeństwo i wygode dla prowadzących gospodarstwo rolne.

 

 

W ramach rachunku Agro możemy Państwu zagwarantować:

* bezpłatne otwarcie rachunku,

* bezpłatne wypłaty z rachunku,

* bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone w ramach Internet Bankingu,

* bezpłatną modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem Internet bankingu,

* bezpłatne sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej i elektronicznej,

* bezpłatny dostęp do usługi Internet Bankingu,

* bezpłatne użytkowanie karty debetowej Visa Business Electron,

* bezpłatne użytkowanie karty charge: MasterCard Business oraz MasterCard Business Gold,

* bezpłatne wypłaty dokonane kartą debetową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym kraju,

* bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane zarówno kartą debetową, jak również kartami charge,

* całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu,

* dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,

* możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 50,000.00 zł,

* dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( m.in. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),

* dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,

* środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach LWBS oraz na stronie internetowej Banku.

 

 

Leave Comment

Rachunek bieżący Agro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek bieżący Agro – Rachunek bieżący Agro został stworzony specjalnie dla rolników i osób działających w sektorze rolno-spożywczym. Jego celem jest zapewnienie sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia i zarządzania środkami nowoczesnego gospodarstwa rolnego. W ramach rachunku Agro możemy Państwu zagwarantować:

* bezpłatne otwarcie rachunku,

* bezpłatne wypłaty z rachunku,

* bezpłatne przelewy wewnętrzne złożone w ramach Internet Bankingu,

* bezpłatną modyfikacja i odwołanie zlecenia stałego złożonego za pośrednictwem Internet bankingu,

* bezpłatne sporządzenie wyciągu bankowego w formie papierowej i elektronicznej,

* bezpłatny dostęp do usługi Internet Bankingu,

* bezpłatne użytkowanie karty debetowej Visa Business Electron,

* bezpłatne użytkowanie karty charge: MasterCard Business oraz MasterCard Business Gold,

* bezpłatne wypłaty dokonane kartą debetową w bankomatach Banków Spółdzielczych w całym Kraju,

* bezpłatne transakcje bezgotówkowe dokonane zarówno kartą debetową jak również kartami charge,

* całodobowy dostęp do rachunku za pomocą Internet Bankingu i SMS Bankingu,

* dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,

* możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat powyżej kwoty 50,000.00 zł,

* dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności ( min. kredytów preferencyjnych na zakup gruntów, ruchomości i nieruchomości oraz na pokrycie skutków klęsk żywiołowych ),

* dostęp do ubezpieczeń płodów rolnych z dopłatami państwa, ubezpieczeń ruchomości i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń życiowych,

* środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

 

Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

 

Rachunek bieżący Agro to kompleksowa oferta zapewniająca bezpieczeństwo i wygodę dla prowadzących gospodarstwo rolne.

 

Leave Comment