Rachunek Bieżący dla Instytucji Samorządowych

Rachunek Bieżący dla Instytucji Samorządowych – jest to konto, którego zadaniem jest maksymalne dostosowanie się do potrzeb i wymagań określonej grupy klientów.

W ramach Rachunku Bieżącego dla Instytucji Samorządowych oferujemy Państwu:

* bezpłatne otwarcie rachunku,

* bezpłatne wypłaty gotówkowe z rachunku,

* bezpłatne sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej,

* bezpłatne przygotowanie gotówki na poczet wypłat z rachunku,

* bezpłatne otwarcie rachunku lokaty terminowej,

* bezpłatne prowadzenie rachunku lokaty terminowej,

* bezpłatne wypłaty z rachunku lokaty terminowej,

* opłata za prowadzenie konta to tylko 28,00 zł miesięcznie,

* możliwość negocjacji warunków prowadzenia konta,

* dostęp do atrakcyjnych lokat, które pozwolą Państwu korzystnie zainwestować posiadane środki,

* możliwość negocjacji wysokości oprocentowania lokat ,

* dostęp do szerokiego wachlarza atrakcyjnych kredytów, udzielanych szybko, na miejscu i bez zbędnych formalności,

* dostęp do usługi płatności masowych,

* dostęp do szerokiego wachlarza kart debetowych, charge oraz karty kredytowej.

 

 Mamy nadzieję, że nasze nowoczesne rozwiązania bankowości transakcyjnej pozwolą Państwu na efektywne zarządzanie środkami w dynamicznym otoczeniu rynkowym, natomiast pakiet produktów z zakresu finansowania umożliwi dysponowanie dodatkowymi kapitałami na potrzeby bieżące i inwestycyjne.

 

 Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach są dostępne w placówkach banku.

 

 Środki na koncie są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

Leave Comment