Remont Filii Banku w Drezdenku

GRUPA_PI

Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy

z siedzibą w Drezdenku

Szanowni Klienci!

Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 10 września 2018r. do 21 września 2018r. będzie przeprowadzony remont Filii Banku w Drezdenku przy ul. Szkolnej 2

Jednocześnie informujemy, że obsługę Klientów zapewni Centrala Banku mieszcząca się przy ul. Chrobrego 7 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600

Orientacyjny termin wykonania remontu – 21 września br.

ZARZĄD BANKU