UBEZPIECZENIA RÓŻNE

Ubezpieczenie GRKB

Klienci LWBS Drezdenko chcący zaciągnąć w naszym banku kredyt mają możliwość ubezpieczyć spłatę tego kredytu w sytuacji swojej śmierci naturalnej lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, utraty pracy, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania. Produkt ten sprzedawany jest w 5 wariantach różniących się między sobą zakresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokością składki jaka Klient musi za to ubezpieczenie zapłacić.

 

Ubezpieczenie Turysta

Ubezpieczenie to chroni Klienta przed koniecznością pokrycia kosztów leczenia podczas podróży i pobytu za granicą oraz kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w czasie podróży i pobytu za granicą. W ramach tego ubezpieczenia ochroną objęty jest również bagaż klienta.

 

Ubezpieczenie Życie Plus 100 tysięcy

Ubezpieczenie to chroni klienta w sytuacji śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym oraz w skutek nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy. Za nieszczęśliwy wypadek w ruchu komunikacyjnym uważa się wypadek, który miał miejsce przy użyciu jakiegokolwiek środka transportu niezależnie czy ubezpieczony kierował tym pojazdem, czy też był jego pasażerem, czy też został przez ten pojazd potracony.

Zakres świadczeń Suma świadczenia składka
Śmierć w skutek wypadku w ruchu komunikacyjnym 100,000.00 zł 100,00 zł na rok
Śmierć w skutek wypadku na terenie zakładu pracy 100,000.00 zł

Leave Comment