Ubezpieczenie AGRO EKSPERT

Concordia Agro Ekspert to ubezpieczenie majątkowe, dzięki któremu możesz chronić maszyny i sprzęt rolniczy Twojego gospodarstwa przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieżą. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn. Pomyśl o ubezpieczeniu już teraz.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane do Rolników, Agro firm, Klientów dealerów maszyn i Klientów funduszy leasingowych.

Korzyści dla Ciebie

  1. Zabezpieczenie przed skutkami zniszczenia, uszkodzenia lub utraty maszyny rolniczej.

  2. Brak udziału własnego (w zależności od wariantu ubezpieczenia).

  3. Brak potrąceń amortyzacji części maszyny (w przypadku maszyn nie starszych niż 3, 5 lub 10 lat w zależności od wariantu). 

Concordia Agro Ekspert obejmuje następujące ubezpieczenia:

odpowiedzialność cywilna (OC) pojazdów mechanicznych

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe zawierane na mocy ustawy na okres jednego roku i przypisane do danego pojazdu. Dzięki niemu nie musisz martwić się o skutki finansowe ewentualnego wypadku czy kolizji.

maszyny rolnicze (Agro Casco)

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną maszyny rolnicze np. kombajny, ciągniki rolnicze, ładowarki od skutków zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży maszyn.

od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną stacjonarne maszyny, urządzenia i wyposażenie, które zostaną zniszczone lub uszkodzone w wyniku pożaru, huraganu, powodzi, itp.

następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów

Jest to ubezpieczenie chroniące przed następstwami wypadków, które dotyczą kierowców i pasażerów maszyn rolniczych.

odpowiedzialność cywilna (OC) z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich

Jest to ubezpieczenie obejmujące OC osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim.

Ochrona Prawna (OP)

Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu uzyskasz pomoc prawną, gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw przed sądem, np. po wypadku z udziałem maszyny rolniczej. Dzięki polisie Ochrony Prawnej masz Adwokata lub Radcę Prawnego

Szczegółowe Warunki- Agro Ekspert

Ogólne Warunki – Agro Ekspert

Karta produktu – Agro Ekspert

Leave Comment