Ubezpieczenie Agro

Concordia Agro to pakiet ubezpieczeń majątkowych, który poza ochroną budynków obejmuje również zabezpieczenie pozostałego mienia od skutków pożaru czy kradzieży. Zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z NNW i OC.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane do Rolników indywidualnych oraz firm prowadzących działalność rolną.

Korzyści dla Ciebie

  1. Możliwość zawarcia przez rolnika indywidualnego a także każdego, kto prowadzi działalność w sferze agrobiznesu (osoby fizyczne, prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej).

  2. Spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC i budynków przez rolnika indywidualnego.

  3. Ochrona Rolnika przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

  4. Niższa składka dla rolników posiadających ubezpieczenia indywidualne majątkowe lub życiowe w Concordia.

  5. Możliwość ubezpieczenia: maszyn i urządzeń, środków obrotowych (zboża, pasze), zwierząt a także mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu.

  6. Dodatkowa zniżka na ubezpieczenia komunikacyjne, również dla podmiotów gospodarczych.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

obowiązkowe budynków w gospodarstwie rolnym

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe gwarantujące wypłatę świadczenia za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych: ognia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna oraz innych żywiołów.

obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe chroniące osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

mienia w gospodarstwie rolnym

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to ubezpieczenie gwarantujące Tobie środki finansowe, kiedy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz Twojej rodziny po Twojej śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku w wyniku pracy w gospodarstwie rolnym.

dobrowolne odpowiedzialności cywilnej

Jest to ubezpieczenie zapewniające ochronę w przypadku wyrządzenia szkód osobie trzeciej np. w sytuacji, kiedy podczas wykonywania oprysku roślin, wiatr przeniesie substancję na pole sąsiada uszkadzając lub niszcząc uprawy. Wykonywanie usług międzysąsiedzkich lub prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego może też być przyczyną wielu szkód, w wyniku których ucierpią inne osoby lub ich mienie.

 Ogólne Warunki – Agro

 Karta Produktu-Agro

Leave Comment