Ubezpieczenie mieszkania i domu jednorodzinnego

Concordia Plus to pakiet ubezpieczeń majątkowych, chroniący Twój dom, mieszkanie od najczęściej występujących zdarzeń, takich jak: pożar, zalanie czy kradzież. Dzięki ubezpieczeniu uzyskasz również środki finansowe w przypadku zniszczenia sprzętów domowych. Concordia Plus zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z OC w życiu prywatnym, a także w wyniku NNW oraz Ochronę Prawną. Concordia Plus to idealny pakiet ubezpieczeń dla Twojego domu, mieszkania.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego, kto poszukuje solidnego zabezpieczenia członków rodziny oraz swojego majątku.

Korzyści dla Ciebie

  1. Zabezpieczenie domu, mieszkania i jego wyposażenia, a także domków letniskowych, obiektów małej architektury, kolektorów słonecznych, nagrobków, grobowców, sprzętu wykorzystywanego do prowadzonej działalności czy siłowników do bram.

  2. Ochrona od zdarzeń losowych przez cały rok, np. uszkodzenie rynny pod ciężarem śniegu w zimie.

  3. Odpowiedzialność Concordii za koszty poszukiwania szkody, gdy nie jest znana jej przyczyna – możliwość rozszerzenia odpowiedzialności o koszty materiałów uszkodzonych podczas poszukiwania szkody.

  4. Interwencja specjalisty np. hydraulika, elektryka oraz pokrycie kosztów jego dojazdu i robocizny.

  5. Ochrona w ramach OC obowiązująca na terenie Europy (obejmuje czynności życia codziennego i nieruchomości).

  6. Możliwość ubezpieczenia kilku nieruchomości na jednej polisie.

 Concordia Plus obejmuje następujące ubezpieczenia:

od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie chroniące Twój majątek przed najczęściej występującymi zdarzeniami. Swoim zakresem obejmuje aż 22 ryzyka, w tym: pożar, huragan, uderzenie pioruna, grad, powódź, zalanie, zapadanie lub osunięcie się ziemi, upadek drzewa czy deszcz nawalny.

od kradzieży z włamaniem i rabunku

Jest to ubezpieczenie chroniące przed utratą i zniszczeniem majątku w wyniku włamania lub rabunku. Zabezpieczone są również przedmioty przechowywane w pomieszczeniach przynależnych do domu czy mieszkania. Zakres ubezpieczenia może objąć ogrodzenia, bramy, anteny satelitarne oraz systemy zabezpieczające.

oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne od stłuczenia

Jest to ubezpieczenie, które zrekompensuje koszt wymiany stłuczonych elementów takich jak: szyby okienne i drzwiowe, lustra, witraże, akwaria a także ceramiczne kuchenne płyty grzewcze wraz z kosztami transportu i montażu.

następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to ubezpieczenie gwarantujące środki finansowe Tobie, gdy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, oraz Twojej rodzinie po Twojej śmierci, która była następstwem nieszczęśliwego wypadku.

odpowiedzialność cywilna (OC) w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie, które obejmuje szkody wyrządzone przez Ciebie lub członków Twojej rodziny osobom trzecim w ich mieniu np. wybicie szyby w oknie sąsiada, oraz na osobie, np. pogryzienie przechodnia przez Twojego psa.

Ochrona Prawna (OP)

Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu uzyskasz pomoc prawną, gdy będziesz chciał dochodzić swoich praw przed sądem. Dzięki niemu masz Adwokata lub Radcę Prawnego. Więcej informacji i możliwość zakupu ubezpieczenia Ochrony Prawnej on-line na www.ochronaprawna.com.

 

Ogólne warunki – Concordia Plus

Załączniki do OWU

Karta Produktu – Concordi Plus

 

Leave Comment