Ubezpieczenie Ochrony Prawnej

Ochrona Prawna to ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez Ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt Adwokata, Radcy Prawnego i inne koszty sądowe. Otrzymujesz również dostęp do telefonicznej porady prawnej. Produkt został nagodzony w niezależnym konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2013.

Korzyści dla Ciebie

  1. Szybki i łatwy dostęp do wyspecjalizowanych usług prawnych, natychmiastowa pomoc Prawnika.

  2. Telefoniczna porada prawna, która może być potwierdzona pisemną opinią prawną.

  3. Wysokie sumy ubezpieczenia dające ochronę nawet w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw.

  4. Brak limitów ilości prowadzonych spraw w ramach jednej polisy.

  5. Możliwość skorzystania z rekomendowanej listy Adwokatów i Radców Prawnych w ramach określonych specjalizacji.

  6. Brak karencji w zakresie prawa karnego i dochodzenia odszkodowań.

  7. Dochodzenie odszkodowań z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego bez konieczności płacenia wysokich prowizji.

  8. Ochrona umów zawieranych w życiu codziennym (od umowy sprzedaży po umowy bardziej skomplikowane, np. bankowe).

Concordia oferuje Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w następujących wariantach:

OP Rodzina

OP Rodzina zapewnia ochronę prawną Tobie i Twojej rodzinie w sprawach życia codziennego, np. w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych (spór z pracodawcą czy ZUS). Ponadto ubezpieczenie jest przydatne również w przypadku dochodzenia swoich praw do odszkodowania lub gdy przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa.

OP Auto

Ochrona obejmuje sprawy związane z posiadaniem i użytkowaniem wskazanego na polisie pojazdu, oraz z wszystkimi zdarzeniami w ruchu drogowym, np. w przypadku dochodzenia odszkodowania, gdy ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku odmówił wypłaty świadczenia lub gdy przeciwko Ubezpieczonemu wszczęto postępowanie z powodu popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, np. spowodowanie wypadku samochodowego lub jazda z nadmierną prędkością.

OP Biznes

Ochrona obejmuje problemy prawne związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalność gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu. Ochrona i pomoc prawna zostanie udzielona w sytuacjach, np. zniszczenia mienia firmowego przez pracownika lub kontrahenta, zarzuty o niewypełnianie przepisów BHP, naruszenia praw pracowników, wypadku przy pracy, sporu z pracownikiem o ujawnienie tajemnicy handlowej, sporu z ZUS-em, sporu z Ubezpieczycielem, zanieczyszczeniem środowiska.

OP Agro

Ochrona obejmuje problemy prawne związane z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalność rolniczą. Ochrona prawna będzie udzielona np. w przypadku wypadku przy pracy, przymusowego uboju zwierząt, zniszczenia upraw lub mienia rolnika, dochodzenia praw z umowy gwarancji maszyny rolnej, sporu dotyczącego umowy kontraktacji, sporu z KRUS-em, zarzutu dot. zanieczyszczenia środowiska.

Ogólne warunki – Ochrona Prawna

Karta produktu – Ochrona Prawna

Leave Comment