Ubezpieczenie Praca też jest ważna


Ubezpieczenie to dedykowane jest klientom chcącym skorzystać z oferty kredytowej Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku. W ramach ubezpieczenia „Praca też jest ważna” klient otrzymuje ochronę na wypadek utraty stałego źródła dochodu (z tytułu stosunku pracy zawartego na czas określony lub nieokreślony, stosunku służbowego lub dochodu uzyskiwanego w zawiązku z zawartym kontraktem menedżerskim, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na własny rachunek). W przypadku utraty stałego źródła dochodu i otrzymania przez Ubezpieczonego statusu bezrobotnego oraz przedstawienia Ubezpieczycielowi wymaganych dokumentów, wypłacane są przez Ubezpieczyciela miesięczne świadczenia zgodnie z harmonogramem spłaty produktu kredytowego (par. 11 OWU).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z załączonymi drukami: Ogólnych warunków ubezpieczenia i Kartą produktu lub też o kontakt z pracownikiem Banku, który odpowie na wszystkie ewentualne pytania.

 

Karta informacyjna

OWU Praca jest ważna

Wiosek o wypłatę świadczenia

Leave Comment