Ubezpieczenie Życie Komfort

Ubezpieczenie Życie Komfort – jest ubezpieczeniem indywidualnym służącym zabezpieczeniu zobowiązań wynikających z umów zadłużeniowych np. kredytu, pożyczki, limitów zadłużeniowych w rachunku, lub zabezpieczeniu Ubezpieczonego i osób Uposażonych na wypadek śmierci lub innych zdarzeń.

 

Zakres ubezpieczenia:

  1. pakiety obowiązkowe: w ramach pakietów obowiązkowych, klient może ubezpieczyć się od takich ryzyk jak: śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub w następstwie choroby oraz poważne zachorowanie;
  2. pakiety dobrowolne: w ramach pakietów dobrowolnych klient może ubezpieczyć się od takich ryzyk jak: śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, śmierć ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie, śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej, utrata pracy;

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie:

  1. Produkt skierowany jest do klientów indywidualnych w wieku 18-85 lat ( pomniejszone o okres trwania umowy zadłużeniowej w przypadku gdy ubezpieczenie zawierane jest w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia oraz w wieku 18-65 lat w pozostałych przypadkach.
  2. Produkt skierowany jest do spółek prawa handlowego zawierających umowę zadłużeniową.

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.

 Do pobrania:

Karta produktu Życie Komfort