Ubezpieczenie Życie Plus 100 tysięcy

 Życie Plus 100 000 to ubezpieczenie, które charakteryzuje się dwiema cechami: przystępną składką oraz wysokimi sumami ubezpieczenia. Stanowi idealne dopełnienie ubezpieczeń grupowych oraz indywidualnych. Może być również zawierane samodzielnie.

 Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

 Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku 16-60 lat. Szczególnie powinny o nim pomyśleć osoby często podróżujące (np. kierowcy zawodowi) oraz osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną (np. rolnicy), będące jedynymi żywicielami rodziny. Przystępna składka sprawia, że grono odbiorców ubezpieczenia może być zdecydowanie szersze. Wśród zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia mogą się znaleźć zarówno osoby zatrudnione na podstawie różnych stosunków prawnych, jak również kadra menedżerska oraz prowadzący działalność gospodarczą.

  Korzyści dla Ciebie

  1. Wysoka suma ubezpieczenia (100 000 zł) przy przystępnej składce (100 zł rocznie).

  2. Składka jest niezależna od wieku Ubezpieczonego – każdy płaci tyle samo.

  3. Ubezpieczenie umożliwia otrzymanie dodatkowego świadczenia, np. w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku podróżowania komunikacją publiczną na terenie Polski.

  4. Nie jesteś pytany o stan swojego zdrowia przy zawarciu Umowy ubezpieczenia.

  5. Życie Plus 100 000, w porównaniu do podobnych ubezpieczeń konkurencji, oferuje dużo szerszy zakres (większość produktów ubezpieczeniowych obejmuje tylko ryzyko Śmierci Ubezpieczonego oraz Śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym).

  6. W Życiu Plus 100 000 nie ma okresów karencji, tzn. ubezpieczenie działa od następnego dnia po zawarciu Umowy.

  7. Ochrona 24 h na dobę na terytorium całego świata.

 

 Życie Plus 100 000 obejmuje następujące zdarzenia: 

Śmierć Ubezpieczonego

 Świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego.

 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym

Świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym – gdy Ubezpieczony był pieszym, kierowcą lub pasażerem. Życie Plus 100 000 definiuje „wypadek komunikacyjny” najszerzej na rynku – nie jesteś więc zaskakiwany ograniczeniami. Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł. 

 

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy

 Świadczenie jest wypłacane w przypadku śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie zakładu pracy. Gospodarstwo rolne traktowane jest przy tym jako zakład pracy. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą również możesz wybrać Życie Plus 100 000 – chroniony jesteś wtedy nie tylko od zdarzeń, które miały miejsce w siedzibie Twojej firmy, ale również w trakcie wykonywania czynności służbowych lub podczas wyjazdu służbowego. Suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł.

 


 

 DO POBRANIA:

 Ogólne warunki – Życie Plus 100 tysięcy

Karta produktu – Życie Plus 100 tysięcy

Leave Comment