Ubezpieczenie Życie Plus

 

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie. Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.

 

 Korzyści dla Ciebie

 • Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną – regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa – zapinanie pasów w samochodzie.

 • Dobór ryzyk spośród 36 możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.

 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.

 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.

 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NNW i choroby.

Życie Plus obejmuje następujące zdarzenia:
 • Narodziny dziecka

 Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka, które będziesz mógł przeznaczyć na   zakup niezbędnych rzeczy związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny.

 • Poważne zachorowanie
  Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca).

 • Nieszczęśliwe wypadki
  Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na leczenie gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi

 • Pobyt w szpitalu
  Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę świadczenia – diety dziennej – w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie może zostać przeznaczone na dowolny cel – w zależności od potrzeb (konkretnej sytuacji) świadczenie może stanowić pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, wyrównanie utraconych lub zmniejszonych zarobków lub rekompensatę za niedogodności związanych z pobytem w szpitalu

 • Śmierć rodziców, teściów
  Jest to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci rodziców czy teściów zapewni Tobie środki finansowe, które będziesz mógł przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem.

 • Inne
  Ubezpieczenie obejmuje również pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, śmierć współmałżonka lub dziecka Ubezpieczonego, przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

 • Dodatkowo w ramach ubezpieczenia Concordia oferuje usługę „Lekarz na telefon”
  Jest to usługa, które zapewnia Tobie całodobowy dostęp do Infolinii Medycznej: informacja o danym schorzeniu i nowoczesnych metodach leczenia, informacja farmaceutyczna o danym leku, informacja o działaniach ważnych w przypadku podroży, na przykład o niezbędnych szczepieniach.


 DO POBRANIA:

Ogólne warunki – Życie Plus

Załączniki do OWU – Życie Plus

Wniosek o wypłatę świadczenia

Karta Produktu – Życie Plus

Informację opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej Concordii.

Leave Comment