Ubezpieczenie Zodiak

 

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia (osób fizycznych, niepracujących, pracowników małej firmy, studentów, rolników, pracowników czasowych czy osób wykonujących wolny zawód).

 

 

Zodiak obejmuje następujące zdarzenia:

 • Narodziny dziecka
  Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie wypłatę świadczenia z tytułu narodzin dziecka, które będziesz mógł przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy związanych z pojawieniem się nowego członka rodziny.

 • Poważne zachorowanie
  Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca).

 • Nieszczęśliwe wypadki
  Jest to ubezpieczenie, które zapewni Tobie środki finansowe na leczenie gdy ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi.

 • Pobyt w szpitalu
  Jest to ubezpieczenie, które gwarantuje wypłatę świadczenia – diety dziennej – w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie może zostać przeznaczone na dowolny cel – w zależności od potrzeb (konkretnej sytuacji) świadczenie może stanowić pokrycie kosztów pobytu w szpitalu, wyrównanie utraconych lub zmniejszonych zarobków lub rekompensatę za niedogodności związanych z pobytem w szpitalu.

 • Śmierć rodziców, teściów
  Jest to ubezpieczenie, które w przypadku śmierci rodziców czy teściów zapewni Tobie środki finansowe, które będziesz mógł przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów związanych z pochówkiem.

 • Śmierć Ubezpieczonego
  Jest to ubezpieczenie, które zabezpieczy finansowo Twoich najbliższych na wypadek Twojej śmierci.

 • Inne
  Oprócz wymienionych wyżej ubezpieczenie obejmuje również śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, pomoc medyczną w nagłych przypadkach.

 DO POBRANIA:

Ogólne warunki – Zodiak

Załączniki do OWU – Zodiak

Zodiak-Wigor

Wniosek o wypłatę świadczenia

 Informację opracowano na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej Concordii.

Leave Comment