Zmiana godzin pracy placówek Banku w dniach 24.12.2021 r. oraz 31.12.2021 r.

Zarząd Lubusko–Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku informuje o zmianach godzin pracy placówek Banku:

  • w dniach 24.12.2021r. i 31.12.2021r. – Bank prowadzi działalność operacyjną w godz. od 8 00 do1200,
  • przelewy w PLN w  dniach 24.12.2021r. i 31.12.2021r. – przyjmowane będą do godz. 1100
  • przelewy dewizowe w dniu 23.12.2021r. – będą przyjmowane do godz. 1500
  • przelewy dewizowe w dniu 24.12.2021r.NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE,
  • przelewy dewizowe w dniu 31.12.2021r. – przyjmowane  będą do godz. 1030
  • zlecenia indywidualnego ustalania kursów walut obcych w dniu 24.12.2021r.  i  31.12.2021r. do godz. 1100