Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Informujemy, że od 01 sierpnia zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:

1. UPROSZCZENIE JĘZYKA

Informacje w nowym regulaminie przedstawiamy w sposób uproszczony i przejrzysty. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe.

2. USŁUGA 3D SECURE: NOWE ZASADY POTWIERDZANIA PŁATNOŚCI KARTA W INTERNECIE

Rezygnujemy z konieczności potwierdzania transakcji kartą w internecie hasłem statycznym dla kart, które  obecnie tego wymagają, oraz  z  rejestrowania kart w usłudze 3D Secure. Zamiast tego do 30 października 2020 r., wykonanie takiej transakcji wymagać będzie podania jednorazowego kodu SMS, który otrzymasz na numer telefonu komórkowego wskazany w Banku.

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 31 października 2020 r. wprowadzimy dwuetapową metodę autoryzacji transakcji. Kartą w internecie zapłacisz udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustalisz w Banku, i dodatkowo – podając jednorazowy kod SMS, który otrzymasz na swój numer telefonu komórkowego. Odpowiedź na pytanie weryfikacyjne, niezbędne do autoryzacji transakcji kartą w internecie, od 30 września 2020 r. ustalisz w placówce Banku. Od 31 października 2020 r. transakcje potwierdzisz także w aplikacji mobilnej, jeśli wybierzesz taki sposób autoryzacji.

3. APLIKACJA MOBILNA PORTFEL SGB i USŁUGA BLIK: WYCOFANIE APLIKACJI I USŁUGI

Po 31 marca 2021 r. z aplikacji Portfel SGB skorzystasz tylko, jeśli masz kartę do konta w walucie wymienialnej.

4. KARTA MOBILNA VISA: WYCOFANIE KARTY

W związku z możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą SGB, wycofujemy z oferty kartę mobilną Visa. Zapłacisz nią jeszcze tylko do 30 czerwca 2020 r. Po tym dniu karta zostanie zastrzeżona.

Pełną treść nowego Regulaminu, obowiązującą od 01 sierpnia 2020 r. znajdziesz na stronie internetowej Banku (AKTUALNOŚCI/REGULAMINY) oraz w placówkach Banku.

Zmiany obowiązują tylko w zakresie produktów i usług, z których korzystasz.

Jeżeli akceptujesz zmiany w wymienionych powyżej regulaminach:

  • nie musisz nic robić – będą one obowiązywały od dnia wejścia w życie nowych regulaminów.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

  • złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie wypowiesz umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian, bez naliczenia opłat;
  • wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmias-towym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw dotyczący umowy rachunku lokaty, do końca okresu umow-nego będą obwiązywać postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym przed wprowadzeniem zmian.