ŻYCIE KOMFORT

elastyczne

Zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeńkorzystne

Elastyczność oferty
– ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzebwygodne

Atrakcyjna składka
– ochrona już od 20 złnowoczesne

Produkt skierowany do szerokiego grona kredytobiorców


Życie Komfort to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.


Główne zalety

 • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb,
 • spłata kredytu dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń,
 • ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych,
 • możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach,
 • atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł,
 • ochrona od dnia zawarcia umowy,
 • dodatkowy pakiet dla rolników,
 • sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki,
 • nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych

Zakres ubezpieczenia

Śmierć

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku

Świadczenie wypłacane jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego.

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby

Świadczenie wypłacane jest, gdy w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Poważne zachorowanie

Zapewniamy środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu).

Utrata pracy

Świadczenie wypłacane jest, gdy Ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku.

Pakiet Agro

Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej,
 • śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie.

Generali z myślą o Życiu Plus

GENERALI, Z MYŚLĄ O ŻYCIU PLUS

Ciesz się życiem, wybierz ubezpieczenie z PLUSEM.


elastyczne

ELASTYCZNE – Dopasujesz warunki ochrony do swoich potrzebkorzystne

KORZYSTNE – Otrzymasz świadczenie już za 1 dzień pobytu w szpitaluwygodne

WYGODNE – Umowę zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesznowoczesne

NOWOCZESNE – Dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a roszczenie, w razie potrzeby, zgłosisz online


Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Szanujemy Twój czas i myślimy o Twojej wygodzie. Dokumenty związane z zawarciem umowy wyślemy Ci e-mailowo, a o zbliżającym się terminie płatności składki przypomnimy SMS-em. Warunki ubezpieczenia w każdej chwili możesz sprawdzić na Koncie Klienta – konto.generali.pl, a wniosek o wypłatę świadczenia zgłosisz za pomocą prostego formularza online – szkodyzycie.generali.pl.


Główne zalety

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.