GENERALI, Z MYŚLĄ O ŻYCIU PLUS

Ciesz się życiem, wybierz ubezpieczenie z PLUSEM.


elastyczne

ELASTYCZNE – Dopasujesz warunki ochrony do swoich potrzebkorzystne

KORZYSTNE – Otrzymasz świadczenie już za 1 dzień pobytu w szpitaluwygodne

WYGODNE – Umowę zawrzesz szybko. Z cesją na bank, jeśli potrzebujesznowoczesne

NOWOCZESNE – Dostęp do polisy masz zawsze w Koncie Klienta, a roszczenie, w razie potrzeby, zgłosisz online


Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie:

 • singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie,
 • parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby,
 • rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem,
 • seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

Szanujemy Twój czas i myślimy o Twojej wygodzie. Dokumenty związane z zawarciem umowy wyślemy Ci e-mailowo, a o zbliżającym się terminie płatności składki przypomnimy SMS-em. Warunki ubezpieczenia w każdej chwili możesz sprawdzić na Koncie Klienta – konto.generali.pl, a wniosek o wypłatę świadczenia zgłosisz za pomocą prostego formularza online – szkodyzycie.generali.pl.


Główne zalety

 • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów,
 • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego,
 • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny,
 • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zakres ubezpieczenia

 • Możliwość wyboru wysokiej sumy ubezpieczenia na ryzyko śmierci.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie wystąpienia jednej z 40 poważnych chorób, w tym: nowotworu, zawału serca, udaru, stwardnienia rozsianego, przeszczepu narządów i wielu innych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie w razie urazu niepowodującego trwałego uszczerbki na zdrowiu: złamania, zwichnięcia lub skręcenia, które nie pozostawi trwałych następstw zdrowotnych.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego ubezpieczysz również życie i zdrowie Twojego współmałżonka, partnera lub dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu w ramach, którego otrzymasz świadczenie z okazji urodzenia dziecka.
 • Możliwość wyboru wariantu z dostępem do szerokiego zakresu usług Assistance pomocnych m. in. w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.