Wielki powrót – Lokata SGB znów w sprzedaży !!!
Ta lokata zawsze się cieszyła u Was powodzeniem – wraz z innymi Bankami Spółdzielczymi postanowiliśmy do niej wrócić.
Tym razem zamiast nagród rzeczowych są finansowe :
 • 5 x 100 000,00 zł
 • 3 x 2 000,00 zł
Co Ci oferujemy w ramach tej lokaty?
 • okres lokaty – 3 miesiące;
 • oprocentowanie – 4,8 % w stosunku rocznym, stałe;
 • okres promocji – do 29.12.2023 r.
 • minimalna włata 5 000,00 zł
 • maksymalna wpłata – brak
 • dodatkowe warunki – brak
Jak możesz wygrać ? 
 • Załóż lokatę w naszym Banku i przystąp do loterii.
 • Dotrzymaj terminu lokaty i czekaj na losowanie.
 • Sprawdź, czy jesteś wśród zwycięzców.

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii na loterialokat.sgb.pl.

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl.