sgb1

Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt Niskiego Stopnia Ryzyka to produkt skierowany dla potencjalnych i obecnych klientów naszego Banku. Stworzyliśmy go, aby dać możliwości spełnienia marzeń bez odczuwalnych obciążeń finansowych.

Jego zalety to:
 
* niskie oprocentowanie –  do wyboru stałe lub zmienne:
 • zmienne: WIBOR 12 M+5,75 p.p,
 • stałe: 9,99 %
* brak dodatkowych opłat – nie pobieramy opłaty przygotowawczej, ani prowizji od udzielonego kredytu,
* długi okres spłaty – kredyt udzielany jest nawet na 60 miesięcy,
* dowolność – otrzymaną gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel,
* ubezpieczenie – możesz zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zmian w życiu twoim i w twojej rodziny:
   utraty stałego źródła dochodów,
   niezdolności do pracy,
   poważnego zachorowanie
   śmierci,
* kwota kredytu – możesz uzyskać kredyt na kwotę równą nawet 100,000.00
* kredyt skierowany do klientów spełniających łącznie poniższe kryteria:
   – brak postępowań egzekucyjnych w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku kredytowego,
   – wykupienie udziału członkowskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
   – wyrażenie kompletu zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu        i adresem mailowym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt.
* RRSO dla kredytu w stałej stopie procentowej: 12,28 %
* RRSO dla kredytu w zmiennej stopie procentowej: 11,61 %
 

Dołącz do nas i skorzystaj z kredytu już dziś !!!

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w stałej stopie procentowej wynosi  12,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11,863.23 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 9,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1,863.23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 1,625.23 zł ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 445,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w zmiennej stopie procentowej wynosi  11,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.767,23 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12 m +5,75 p.p. ( na dzień 22.06.2022 r. 9,40 %), całkowity koszt kredytu 1.767,23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 1.529,23 zł, ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 435,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  22.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.

Przelew BLIKiem na telefon – już w ofercie ‼️

Wiemy, ze z niecierpliwością czekaliście na tę funkcjonalność, – i oto jest, już od jutra ( 29.04.2022 r.) – bardzo wygodna, szybka i bezpieczna 😀.

✅Co ją charakteryzuje?

✅Czym się tak wyróżnia?

 • Tym, że nie musisz znać numeru konta osoby, której chcesz przekazać pieniądze – wystarczy numer telefonu odbiorcy, który również korzysta z BLIKA.
 • Pieniądze odbiorca otrzymuje natychmiast a przelew możesz zrobić o każdej porze dnia i nocy.
 • Co najważniejsze – przelew Cię nic nie kosztuje, jest zupełnie bezpłatny. Jedno o czym musisz pamiętać to to, że nie przelejesz więcej niż 500 zł jednorazowo. To ograniczenie zostało wprowadzone dla Twojego bezpieczeństwa.

Co zrobić, by móc korzystać z tej funkcjonalności?

👉 w aplikacji Nasz Bank w „Ustawieniach” kliknij w „Przelew na telefon BLIK”,

👉 oznacz użytkowników przelewów na telefon BLIK i włącz możliwość odbierania przelewów na telefon BLIK,
Jak przelewać BLIKIEM na telefon?

 • Jeśli chcesz odbierać przelewy na telefon BLIK:

👉 zarejestruj w aplikacji Nasz Bank swój numer telefonu.

 • Jeśli chcesz wykonać przelew:

👉Wybierz przycisk „Przelew na telefon BLIK”.

👉Wybierz numer z listy kontaktów lub wpisz go ręcznie.

👉Wpisz kwotę, tytuł przelewu i przejdź „Dalej”.

👉Potwierdź transakcję PIN-em do aplikacji.

Prawda, że proste ? Zapraszamy do korzystania 🙂

Zmiany regulaminów

20 czerwca 2022 r. zmieniamy:

 • Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych,
 • Regulamin poleceń wypłaty w obrocie dewizowym,
 • Regulamin funkcjonowania kart przedpłaconych,
 • Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych.

Oto najważniejsze zmiany:

 1. Doprecyzowano zapisy dotyczące:
  1. limitów transakcji kartowych,
  2. wysokości dziennych maksymalnych limitów kwotowych oraz ilościowych dla kart i BLIKa,
  3. limitów zleceń płatniczych w aplikacji mobilnej Nasz Bank;
 2. Wprowadzono definicję limitów transakcji zbliżeniowych oraz doprecyzowano zapisy na temat możliwości włączenia i wyłączenia funkcji zbliżeniowej na karcie;
 3. Doprecyzowano do czego zobowiązują klienta ustawy, w tym ustawa z 01 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( zmieniona ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw):
  1. konieczność udzielania dodatkowych wyjaśnień lub udostępnienia dokumentów niezbędnych do wykonania dyspozycji,
  2. dodanie zapisów w zakresie zablokowania rachunku lub niewykonania operacji lub zamrożenia wartości majątkowych przez Bank,
  3. dodanie powodu niewykonania uznania rachunku odbiorcy przez Bank w terminie;
 4. Dodano i zmodyfikowano zapisy o zleceniach dewizowych:
  1. definicja EOG i SWIFT,
  2. transakcje uznaniowe realizowane w obrocie dewizowym, otrzymane po godzinie 15:30, traktujemy jako otrzymane w następnym dniu roboczym. Zlecenia wychodzące w trybie pilnym są realizowane w tym samym dniu pod warunkiem złożenia dyspozycji do godziny 13:30.
  3. w przypadku transakcji uznaniowych SWIFT otrzymanych spoza krajów z obszaru EOG, przekazujemy posiadaczowi rachunku kwotę umniejszoną o prowizje i opłaty dla banku, w pozostałych przypadkach przekazujemy mu pełną kwotę otrzymanej transakcji, a ewentualnie  prowizje i opłaty pobieramy odrębnie, bez potrącania ich z kwoty transakcji uznaniowej,
  4. godziną graniczną przyjmowania do realizacji zleceń wychodzących w trybie normalnym:
   1. -15:55 w placówce Banku ( w przypadku gdy placówka pracuje krócej – godziną graniczną jest godzina zamknięcia placówki banku),
   2. 15:55 za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 5. Zmodyfikowano zapisy dotyczące bankowości internetowej:
  1. dodano informacje dotyczące usługi Moje Dokumenty SGB,
  2. rozszerzono informacje na temat aplikacji mobilnej Nasz Bank,
  3. zmodyfikowano zasady zawierania umów lub zmiany ich warunków oraz składania wniosków;
 6. Wycofano z oferty aplikację mobilną „Portfel SGB”.

W regulaminach wprowadziliśmy też zmiany porządkowe i redakcyjne, np. w zakresie numeracji. Nie mają one żadnego wpływu na Twoje prawa i obowiązki.

Zmieniły się Twoje dane osobowe? Jak najszybciej zaktualizuj je w naszym oddziale.

Szczegóły:

Regulaminy znajdziesz  na naszej stronie internetowej www.lwbsdrezdenko.pl w zakładce Aktualności / Regulaminy. Możesz się z nimi zapoznać również w naszych placówkach od 20.04.2022 r.

Jeśli akceptujesz zmiany:

nie musisz nic robić – będą obowiązywały od dnia ich wejścia w życie.

Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, możesz:

 1. złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli nie wypowiesz przy tym umowy, wygaśnie ona na dzień przed wejściem zmian w życie, bez naliczenia opłat;
 2. wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie, ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Jeśli złożysz sprzeciw do umowy rachunku lokaty, do końca okresu umownego będzie obwiązywał regulamin sprzed zmian.

Twoje pieniądze są bezpieczne

Środki zgromadzone na Twoim koncie podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
na podstawie Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji Twoich depozytów dostępne są w „Arkuszu informacyjnym dla deponentów”, który znajdziesz  na naszej stronie internetowej www.lwbsdrezdenko.pl lub w placówkach Banku.

Kontakt

Adresy, dane kontaktowe i szczegółową ofertę znajdziesz w naszych oddziałach oraz na stronie www.lwbsdrezdenko.pl/ placówki banku.

Zachęcamy do zapoznania się z nową treścią regulaminów i życzymy zadowolenia z usług Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku.

Zarząd Banku

FAKTORING SMEO DLA ROLNIKÓW

Nowość !!!!!

Prowadzisz działalność rolniczą i wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności np. 30, 60 czy nawet 90 dni? Już od 02 kwietnia 2022 r. możesz je wymienić na gotówkę nawet w 5 minut dzięki faktoringowi SMEO.

Aby otrzymać finansowanie, wystarczy, że jesteś czynnym płatnikiem VAT i przedstawisz nakaz płatniczy.

Dedykowana oferta faktoringu SMEO dla rolników

 • Wysoki limit finansowania do 1 000 000 zł,
 • Dzienne naliczanie prowizji – płatność za faktyczne dni finansowania,
 • Zawarcie umowy w szybkim procesie online,
 • Przelew środków na konto już w 5 minut,
 • Finansowanie działalności rolniczych już od pierwszej wystawionej faktury.

Wejdź na stronę i zostaw kontakt, a nasz ekspert zadzwoni do Ciebie i przedstawi szczegóły oferty.

ZOSTAW KONTAKT >>

FAKTORING SMEO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Faktoring

Wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności np. 30, 60 czy nawet 90 dni?

Od 02 kwietnia możesz je wymienić na gotówkę nawet w 5 minut dzięki faktoringowi SMEO.

Dedykowana oferta faktoringu SMEO

 • Wysoki limit finansowania do 1 000 000 zł,
 • Dzienne naliczanie prowizji – płatność za faktyczne dni finansowania,
 • Zawarcie umowy w szybkim procesie online,
 • Przelew środków na konto już w 5 minut,
 • Finansowanie firmy już od 1 dnia działalności,
 • Finansowanie dostępne również dla firm z niewielkimi zadłużeniami.

Wejdź na stronę i zostaw kontakt, a nasz ekspert zadzwoni do Ciebie i przedstawi szczegóły oferty.

ZOSTAW KONTAKT >>