elastyczne

Zabezpieczenie spłaty kredytu w przypadku nieszczęśliwych zdarzeńkorzystne

Elastyczność oferty
– ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzebwygodne

Atrakcyjna składka
– ochrona już od 20 złnowoczesne

Produkt skierowany do szerokiego grona kredytobiorców


Życie Komfort to zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych. Kredyt to szansa na realizację marzeń, a jednocześnie zobowiązanie na lata. Nie pozwól, aby jego spłata obciążyła Twoich bliskich. Jeśli nie jesteś kredytobiorcą, a chcesz zawrzeć polisę na życie – to ubezpieczenie też jest dla Ciebie. Wypłacamy świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.


Główne zalety

 • elastyczność oferty – ubezpieczenie dostosowane do Twoich potrzeb,
 • spłata kredytu dla Ciebie i Twoich bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń,
 • ubezpieczenie może stanowić zabezpieczenie zarówno niewielkich kredytów konsumenckich, jak i kredytów hipotecznych,
 • możesz wybrać dwa rodzaje sum ubezpieczenia – kredytową i stałą. Kredytowa w przypadku Twojej śmierci „spłaci” zobowiązania, stała zaś, oprócz spłaty zobowiązań, będzie stanowiła wsparcie finansowe dla Twojej rodziny w trudnych chwilach,
 • atrakcyjna składka – ubezpieczenie już od 20 zł,
 • ochrona od dnia zawarcia umowy,
 • dodatkowy pakiet dla rolników,
 • sam decydujesz o częstotliwości opłacania składki,
 • nie musisz być kredytobiorcą, aby wykupić polisę. Życie Komfort to również oferta dla tych, którzy chcą wykupić polisę na życie, a nie mają zobowiązań finansowych

Zakres ubezpieczenia

Śmierć

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie wypadku

Świadczenie wypłacane jest, gdy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego.

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie choroby

Świadczenie wypłacane jest, gdy w następstwie choroby zostanie orzeczona trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego.

Poważne zachorowanie

Zapewniamy środki finansowe na długotrwałe i kosztowne leczenie w przypadku poważnej choroby (np. choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu).

Utrata pracy

Świadczenie wypłacane jest, gdy Ubezpieczony w wyniku utraty pracy otrzyma status bezrobotnego z prawem do zasiłku.

Pakiet Agro

Specjalny pakiet dla rolników, który obejmuje następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie wypadku przy pracy rolniczej,
 • śmierć w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie.