Zmiana oprocentowania produktów bankowych

W związku z podjętą w dniu 29.05.2020 r. kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych NBP, Zarząd Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Drezdenku zdecydował o zmianie oprocentowania następujących produktów bankowych:

 1. Z dniem 10.06.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowania rachunków depozytowych dla nowo zakładanych lokat. W przypadku lokat już istniejących zmiana nastąpi od pierwszego dnia kolejnego okresu umownego. Poniżej znajdą Państwo informacje o wysokości oprocentowania rachunków depozytowych po zmianie:
  1. Lokaty odnawialne 1 miesięczne – 0,4 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  2. Lokaty odnawialne 2 miesięczne – 0,5 % oprocentowanie stałe w stosunku rocznym;
  3. Lokaty odnawialne 3 miesięczne – 0,6 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;
  4. Lokaty odnawialne 6 miesięczne – 0,7 % oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym;

W przypadku lokat i rachunków, w których oprocentowanie oparte jest na redyskoncie weksli NBP ( rachunek oszczędnościowy Skarbonka, lokaty odnawialne 12m, 24m. 36 m., rachunek oszczędnościowy), zmiana oprocentowania nastąpiła automatycznie w dniu wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a więc w dniu 29.05.2020 r.

 1. Z dniem 10.08.2020 r. obniżeniu ulega oprocentowanie następujących rachunków oszczędnościowych:
  1. Wkłady książeczek a’vista – 0,09% oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.
  2. Konto mobilne dla najmłodszych – 0,6 % oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym.
  3. Wkłady książeczek mieszkaniowych – 0,1 % oprocentowanie zmienne,  w stosunku rocznym.