Kredyt sezonowy Cztery Pory Roku – Jesień

Ten rok jest wyjątkowo trudny dla wszystkich – coraz droższy prąd, coraz droższy opał, coraz droższe ceny żywności. Jeżeli potrzebujecie wsparcia na ten trudny czas – zapraszamy.

Przygotowaliśmy kredyt ze stałą stopą procentową, który pozwoli Wam rozłożyć zimowe większe wydatki w dłuższym okresie czasu i nie martwić się brakiem gotówki na najpotrzebniejsze rzeczy. Będziecie mogli z niego skorzystać już od 01 października. To co powinniście wiedzieć o naszej ofercie znajdziesz poniżej:

 • cena – 9,90 % w stosunku rocznym, stałe,
 • bezpieczeństwo – oferta zawiera możliwość skorzystania ze specjalnego programu ubezpieczeniowego, dającego ochronę przed takimi ryzykami jak utrata pracy, poważne zachorowanie, czy też niezdolność do pracy oraz zgon Kredytobiorcy,
 • wolność wyboru- możesz wykorzystać uzyskane środki na dowolny cel,
 • dogodność – okres kredytowania to nawet 36 miesięcy, a kwota kredytu to nawet 50,000.00 zł,
 • minimum wymagań – przy kredycie do 5,000.00 zł nie wymagamy zgody współmałżonka jeśli jesteś emerytem lub rencistą, pozostali nasi Klienci otrzymają kredyt bez zgody współmałżonka nawet do 10,000.00 zł.
 • brak opłaty przygotowawczej  – promocja dla klientów, którzy założą lub już posiadają ROR w naszym Banku zasilany regularnymi wpływami z renty, emerytury lub wynagrodzenia, z kartą płatniczą i UBE, z kompletem zgód marketingowych ( w tym zgoda na nośnik trwały ), podanym numerem telefonu i adresem mailowym ( w innym przypadku opłata przygotowawcza wynosi 1% ),
 • brak prowizji od udzielonego kredytu.
 • RRSO: 12,29 %

Nie zwlekaj – to oferta limitowana specjalnie dla Ciebie !!

Oferta obowiązuje od 01.10.2022 r. do 10.12.2022 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  12,29%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11,757.77 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 9,90 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1,757.77 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 1,519.77 zł ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat malejących w wysokości maksymalnej 443,50 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.09.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.

sgb1

Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt konsumpcyjny Niskiego Stopnia Ryzyka

Kredyt Niskiego Stopnia Ryzyka to produkt skierowany dla potencjalnych i obecnych klientów naszego Banku. Stworzyliśmy go, aby dać możliwości spełnienia marzeń bez odczuwalnych obciążeń finansowych.

Jego zalety to:
 
* niskie oprocentowanie –  do wyboru stałe lub zmienne:
 • zmienne: WIBOR 12 M+5,75 p.p,
 • stałe: 9,99 %
* brak dodatkowych opłat – nie pobieramy opłaty przygotowawczej, ani prowizji od udzielonego kredytu,
* długi okres spłaty – kredyt udzielany jest nawet na 60 miesięcy,
* dowolność – otrzymaną gotówkę możesz przeznaczyć na dowolny cel,
* ubezpieczenie – możesz zabezpieczyć się od nieprzewidzianych zmian w życiu twoim i w twojej rodziny:
   utraty stałego źródła dochodów,
   niezdolności do pracy,
   poważnego zachorowanie
   śmierci,
* kwota kredytu – możesz uzyskać kredyt na kwotę równą nawet 100,000.00
* kredyt skierowany do klientów spełniających łącznie poniższe kryteria:
   – brak postępowań egzekucyjnych w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku kredytowego,
   – wykupienie udziału członkowskiego najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt,
   – wyrażenie kompletu zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu        i adresem mailowym, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o kredyt.
* RRSO dla kredytu w stałej stopie procentowej: 12,28 %
* RRSO dla kredytu w zmiennej stopie procentowej: 11,61 %
 

Dołącz do nas i skorzystaj z kredytu już dziś !!!

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w stałej stopie procentowej wynosi  12,28%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000.00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11,863.23 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 9,99 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 1,863.23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł,  odsetki 1,625.23 zł ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięczne raty malejące w wysokości maksymalnej 445,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.07.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu w zmiennej stopie procentowej wynosi  11,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10,000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.767,23 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12 m +5,75 p.p. ( na dzień 22.06.2022 r. 9,40 %), całkowity koszt kredytu 1.767,23 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata przygotowawcza 0,00 zł, odsetki 1.529,23 zł, ubezpieczenie 238,00 zł rocznie, usługi dodatkowe 0,00 zł), 36 miesięcznych rat  malejących w wysokości maksymalnej 435,15 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień  22.06.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF. Zawarcie ubezpieczenia w LWBS Drezdenko jest dobrowolne. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji, ogólne warunki ubezpieczenia, karty produktów, pełnomocnictwo agenta, a także dokumenty zawierające informacje o produkcie ubezpieczeniowym dostępne są w placówkach banku.

Kredyt odnawialny w ROR

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych środków finansowych i chcesz z nich korzystać w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie, a posiadasz w LWBS Drezdenko rachunek osobisty, rozwiązaniem jest kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

 

Kredyt odnawialny w ROR może być udzielony posiadaczowi rachunku, który spełnia następujące warunki:

 

 1. posiada ROR w Banku, na który od minimum 3 miesięcy przekazywane są dochody klienta;  do wymaganego okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku – wówczas posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku ROR z innego banku, sporządzoną za okres nie krótszy niż 3 miesiące i uwzględniającą minimum 3 ostatnie wpływy wynagrodzenia,
 2. brak niedopuszczalnego salda debetowego na ROR klienta w Banku w okresie 3  miesięcy liczonych od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu, a jeżeli powstało takie saldo to zostało ono uregulowane w ciągu 30 dni;
 3. klient posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. klient posiada zdolność kredytową.

Kredyt odnawialny w ROR oznacza, że każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Maksymalny okres kredytowania to 60 miesięcy (wiek kredytobiorcy nie wpływa na maksymalny okres kredytowania). Kredyt udostępniany jest kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytowej w formie kredytowej linii odnawialnej. Bank udostępnia kredyt bez odrębnych dyspozycji kredytobiorcy, na podstawie zawartej umowy kredytowej; określony w umowie termin uruchomienia kredytu nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia jej zawarcia. Prowizja przygotowawcza pobierana jest jednorazowo w dniu udostepnienia kredytu, zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej wyłącznie z wnioskowanej kwoty kredytu. Prowizja za odnowienie pobierana jest za każdorazowe odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12-miesięczne okresy, liczone od dnia zawarcia umowy kredytowej, wyłącznie w ciężar ROR.

Twoje korzyści:

 1. łatwy i wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy,
 2. kwota limitu dostosowana do Twoich potrzeb i dochodów,
 3. płacisz odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 4. atrakcyjne warunki kredytowania.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi  8,80%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 7.000,06 zł, oprocentowanie zmienne Wibor 12 m +5,75 p.p. ( na dzień 01.02.2021 r. 6,00 %), całkowity koszt kredytu 2.000,06 zł (w tym: prowizja przygotowawcza 100,00 zł, prowizja za odnowienie kredytu ustalona za cały okres trwania umowy 400,00 zł,  odsetki od kredytu przy założeniu wykorzystania kredytu w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 1.500,06 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł), kredyt płatny jednorazowo, okres kredytowania 60 miesięcy. Kalkulacja została dokonana na dzień  01.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od  wyników oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej.