ZARZĄD

Prezes Zarządu
Jarosław Jerzy

Wiceprezes Zarządu
Alicja Jeżyk


Wiceprezes Zarządu
Paweł Ruszkowski

Rada Nadzorcza LWBS Drezdenko

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Pluskota

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Mariusz Świątkowski

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Sudoł

 

Członek Rady

Daniel Synowiec

 

Członek Rady

Zdzisław Roszczyk

 

Członek Rady

Beata Stańko

 

Członek Rady

Eugeniusz Krzyżanowski

 

Członek Rady

Wiesław Własak

 

Członek Rady

Dariusz Kościelniak