Obsługa płatności bezgotówkowych w terminalach POS
w urzędach

Informujemy, iż w ramach procesu prowadzonego przez Krajową Izbą Rozliczeniową we współpracy

z Ministerstwem Rozwoju związanego z Programem upowszechniania płatności bezgotówkowych

w jednostkach administracji publicznej, do obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS

w urzędach została wybrana First Data Polska S.A.

Program ruszył z dniem 1 kwietnia br. i objął:
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy marszałkowskie,
• urzędy miast i gmin,
• starostwa powiatowe,

W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych
z wykorzystaniem terminali w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatników). Rolą KIR w Programie jest koordynacja współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Jednostkami oraz FDP do obsługi płatności bezgotówkowych
w Jednostkach.

Na stronie KIR znajdziecie Państwo wszelkie dodatkowe informacje związane z Programem:
• Informacje o Programie,
• Formularz zgłoszeniowy do Programu,
• Wzór umowy i Deklarację przystąpienia Jednostki do Programu

Proces obsługi urzędów w ramach Programu jest ściśle określony i opisany szczegółowo
w wymienionych powyżej dokumentach. Zgłoszenia może dokonać tylko samodzielnie Jednostka (urząd). Bank nie uczestniczy w procesie leadowania, wnioskowania czy zawierania umowy.

Liczba bezpłatnych terminali, które zostaną zainstalowane w urzędach w ramach Programu
jest ograniczona