SGB ID Bezpieczna usługa służąca potwierdzaniu tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.

Usługa identyfikacji elektronicznej SGB ID umożliwia bezpieczną weryfikację tożsamości drogą elektroniczną. W ramach SGB ID bank udostępnia następujące usługi:

 1. Moje ID;
 2. Profil Zaufany;
 3. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej.

Moje ID to bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych. Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelniania danych drogą elektroniczną. Dzięki moje ID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty.

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez internet  dokumenty i wnioski do różnych urzędów ( np. wnieść podanie, odwołanie, skargę )

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Usługa SGB ID zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Jest realizowana we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Ministerstwem Cyfryzacji.
 2. Zgody wyrażane są na każdą osobną transakcję – nie ma zgód ogólnych;
 3. Przekazywanie informacji zawsze wymaga autoryzacji dokonywanej przez użytkownika po zalogowaniu się na stronę Banku. Wówczas można zobaczyć jakich danych wymaga usługodawca i zdecydować, czy finalnie chcemy je udostępnić;
 4. Po wyrażeniu zgody transmisja odbywa się za pomocą zaszyfrowanych komunikatów cyfrowych, za które odpowiada  Krajowa Izba Rozliczeniowa ( KIR );
 5. SGB ID opiera się na europejskich regulacjach dotyczących środków identyfikacji elektronicznej (EIDAS);
 6. Z usługi SGB ID można korzystać wtedy, gdy dostawca tożsamości w pełni zidentyfikuje użytkownika;
 7. Usługa SGB ID jest dostępna tylko dla zweryfikowanych podmiotów, tzn. że nie wszyscy dostawcy usług oraz dostawcy tożsamości posiadają umowę z KIR.

SGB ID to uniwersalne rozwiązanie, które pozwala Tobie na bezpieczne potwierdzanie tożsamości m.in. na tych platformach usług publicznych:

 1. obywatel.gov.pl
 2. epuap.gov.pl
 3. gabinet.gov.pl
 4. ceidg.gov.pl
 5. pacjent.gov.pl

Zapraszamy do skorzystania z SGB ID.

Regulamin usługi znajdziecie Państwo na stronie internetowej banku w zakładce: Aktualności LWBS / Regulaminy