Ład Korporacyjny

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2019

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą LWBS_stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego za 2019r

Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w LWBS

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału 2018

Polityka_ładu_korporacyjnego w LWBS

Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą stosowania przyjętej ,,Polityki Ładu Korporacyjnego Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku” w 2018 roku

Oświadczenie Zarządu Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Drezdenku o stosowaniu ,,Zasad Ładu Korporacyjnego” w 2018 roku.

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału LWBS 2017 r_