Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża,

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43
71-231 Szczecin, zachodniopomorskie
810412098
3. Usługi bankowe, agencja ubezpieczeniowa nr.4 Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, Drezdenko
4. usługi Bankowe MK-kredyt Mirosław Kuczyński Ul. Mostowa 2, Gorzów Wielkopolski
5. SGB-Bank Ul. Szarych Szeregów 23a Poznań
6. Usługi Bankowe, Agencja nr.2 Jarosław Bracik Ul. Franciszka Walczaka 13b, Gorzów Wielkopolski