Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

Lp. Pełna nazwa podmiotu Adres siedziby podmiotu REGON KRS
1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o . ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża,

tel. 86 216 98 00, faks 86 215 10 15

450008792 0000080302
2. JZ SOFT ZAKŁAD USŁUG KOMPUTEROWYCH JAROSŁAW ZIELIŃSKI ul. Rozmarynowa 43 71-231 Szczecin, 810412098 —————
3. Usługi Bankowe,  Agencja nr.4 MALAGA – Magdalena Urbaniak ul. Plac Wileński 7, 66-530 Drezdenko 211313589 —————
5. SGB-Bank ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań 004848247 0000058205