Lokata Jesienna

Warunki lokaty:

 1. okres zadeklarowania: 3 miesiące, 6 miesięcy
 2. oprocentowanie:
  1. lokata 3 miesięczna – 6 % w skali roku, zmienne
  2. lokata 6 miesięczna – 6,50 % w skali roku, zmienne
 3. kwota minimalna: 1,000.00 zł
 4. kwota maksymalna: bez limitu
 5. oferta obowiązuje od 21.09.2022 r. do 30.11.2022 r.
 6. oferta skierowana do Klientów, którzy wyrażą komplet zgód marketingowych (w tym zgoda na nośnik trwały), wraz z numerem telefonu i adresem mailowym, najpóźniej w dniu założenia lokaty.

Zapraszamy 🙂

sgb1

Lokaty terminowe walutowe

Jeżeli cenisz sobie tradycyjny sposób oszczędzania i zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich środków to lokaty terminowe są produktem stworzonym specjalnie dla Ciebie. Prowadzimy lokaty w trzech walutach: EUR, USD i GBP zarówno dla osób fizycznych, jak i dla klientów instytucjonalnych.

 

 

Twoje korzyści:

 • Minimalna kwota lokaty to tylko 100,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie wymienialnej,
 • dla lokat 1, 2, 3 i 6 miesięcznych masz gwarantowane stałe oprocentowanie,
 • sam decydujesz o okresie trwania lokaty – od miesiąca do 24 miesięcy,
 • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów,
 • Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
 • możesz negocjować oprocentowanie lokaty ( od 20 tys. EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie niż PLN),
 • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku,
 • Oprocentowanie lokaty zależne jest od terminu zdeponowania środków i wynosi:

Euro
Termin lokaty Oprocentowanie 
1 miesiąc 0,01 %
2 miesiące 0,01%
3 miesiące 0,02 %
6 miesięcy 0,06 %
12 miesięcy do 14.05.2021 r. 0,15 % od 15.05.2021 r. 0,08 %
24 miesiące do 14.05.2021 r. 0,15 % od 15.05.2021 r. 0,08%

USD
Termin lokaty Oprocentowanie
1 miesiąc do 14.05.2021 r. 0,17 % od 15.05.2021 r. 0,06 %
2 miesiące do 14.05.2021 r. 0,19 % od 15.05.2021 r. 0,06 %
3 miesiące do 14.05.2021 r. 0,25 % od 15.05.2021 r. 0,08 %
6 miesięcy do 14.05.2021 r. 0,38 % od 15.05.2021 r. 0,09 %
12 miesięcy do 14.05.2021 r. 0,65 % od 15.05.2021 r. 0,10 %
24 miesiące do 14.05.2021 r. 0,65 % od 15.05.2021 r. 0,10 %

GBP
Termin lokaty Oprocentowanie
1 miesiąc do 14.05.2021 r. 0,49 % od 15.05.2021 r. 0,06 %
2 miesiące do 14.05.2021 r. 0,50 % od 15.05.2021 r. 0,06 %
3 miesiące do 14.05.2021 r. 0,53 % od 15.05.2021 r. 0,08 %
6 miesięcy do 14.05.2021 r. 0,68 % od 15.05.2021 r. 0,09 %
12 miesięcy do 14.05.2021 r. 0,95 % od 15.05.2021 r. 0,10 %
24 miesiące do 14.05.2021 r. 0,95 % od 15.05.2021 r. 0,10 %

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły. 

sgb1

Lokaty terminowe dla klientów instytucjonalnych

Lokaty terminowe dla klientów instytucjonalnych dają Państwu możliwość bardziej efektywnego zarządzania nadwyżką finansową, dzięki elastyczności w określeniu zasad zdeponowania środków.

  

Państwa korzyści to:

        * sami Państwo decydujecie o okresie trwania lokaty – od 3 dni do 3 lat,
        * gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo zainwestowanych środków dzięki gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
        * zawsze mogą Państwo negocjować warunki prowadzenia lokaty
        * oprocentowanie lokaty jest zmienne, oparte na stawce WIBID i wynosi:

 

Termin lokaty Oprocentowanie
Lokaty O/N
WIBID O/N *24 %
Lokaty 3-dniowe WIBID O/N *26 %
Lokaty tygodniowe WIBID 1 W * 24 %
Lokaty dwutygodniowe WIBID 2 W *26 %
Lokaty 1 miesięczne WIBID 1 M * 27 %
Lokaty 2 miesięczne WIBID 1 M *29 %
Lokaty 3 miesięczne WIBID 3 M * 28 %
Lokaty 6 miesięczne WIBID 6 M * 28 %
Lokaty 1-roczne WIBID 1 R * 29 %
Lokaty 2-letnie WIBID 1 R * 31 %
Lokaty 3-letnie WIBID 1 R * 32 %

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.

 

sgb1

Lokaty terminowe w złotych dla klientów indywidualnych

 Lokaty terminowe w złotych dla klientów indywidualnych

Jeżeli cenisz sobie tradycyjny sposób oszczędzania i zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich środków to lokaty terminowe są produktem stworzonym specjalnie dla Ciebie 

Twoje korzyści:

 •  Minimalna kwota lokaty to tylko 500,00 zł
 • dla lokat 1 i 2 miesięcznych masz gwarantowane stałe oprocentowanie;

 • sam decydujesz o okresie trwania lokaty – od miesiąca do 36 miesięcy;

 • masz do niej łatwy dostęp przez sieć wszystkich oddziałów;

 • Twoje pieniądze są bezpieczne, ich bezpieczeństwo zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny;

 • możesz negocjować oprocentowanie lokaty (już od 130,000.00 zł oraz od 6 miesięcy);

 • lokata automatycznie odnawia się na kolejny okres jej trwania, bez konieczności wizyty w banku.
 • Oprocentowanie lokaty zależne jest od terminu zdeponowania środków i wynosi: 

Termin lokaty

Oprocentowanie

1 miesiąc 3 % oprocentowanie stałe

2 miesiące

3,50% oprocentowanie stałe
3 miesiące  4 % oprocentowanie zmienne
6 miesięcy  4,5 % oprocentowanie zmienne
12 miesięcy
 1. dla lokat zakładanych do dnia 21.12. 2021 r. – 1,06 redyskonta weksli NBP ( 7,21 % na dzień 09.09.2022 r.)
 2. dla lokat zakładanych od dnia 22.12.2021 r. – 0,50 redyskonta weksli NBP ( 3,40 % na dzień 09.09.2022 r.)
24 miesięcy
 1. dla lokat zakładanych do dnia 21.12.2021 r. – 1,09 redyskonta weksli NBP (7,41 % na dzień 09.09.2022 r.)
 2. dla lokat zakładanych od dnia 22.12.2021 r. – 0,55 redyskonta weksli NBP ( 3,74 % na dzień 09.09.2022 r.)
36 miesięcy
 1. dla lokat zakładanych do dnia 21.12.2021 r.- 1,12 redyskonta weksli NBP (7,62 % na dzień 09.09.2022 r.)
 2. dla lokat zakładanych od dnia 22.12.2021 r. – 0,6 redyskonta weksli NBP ( 4,08 % na dzień 09.09.2022 r.)

 Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły. 

 

sgb1

Rachunek oszczędnościowy

Rachunek oszczędnościowy to atrakcyjne konto z miesięczną kapitalizacją odsetek, stałym dostępem do środków i gwarancją wysokiego oprocentowania.

 

Stanowi połączenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej z rachunkiem płatnym na każde żądanie, na następujących warunkach:

 

* minimalna kwota środków na rachunku to 1,000.00 zł,

* możliwość założenia rachunku także dla osób małoletnich,

* wysokość i częstotliwość wpłat jest nieograniczona za wyjątkiem pierwszej wpłaty, która nie może być niższa niż 1,000.00 zł,

* oprocentowanie rachunku oparte jest na stawce redyskonta weksli NBP i wynosi:

 • dla rachunków zakładanych do dnia 21.12.2021 r.  wynosi 5,71 % w skali roku (0,84 redyskonta weksli NBP)
 • dla rachunków zakładanych od dnia 22.12.2021 r. wynosi 3,40 % w skali roku (0,50 redyskonta weksli NBP)

* jeden przelew w miesiącu bez opłaty, kolejne 10,00 zł za każdą zrealizowaną dyspozycję,

* umowa zawierana jest na czas nieokreślony,

* brak opłat za otwarcie rachunku,

* prowizja za prowadzenie rachunku to tylko 1 zł.

 

 

Oprocentowanie oparte na stawce redyskonta weksli NBP dla nowych rachunków obowiązuje od 02.04.2013 r. Dla rachunków już istniejących, zmiana oprocentowania nastąpiła z dniem 01.06.2013 r.

 

Środki na Koncie Oszczędnościowym są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

 

 

 

Dołącz do nas. Zapraszamy !