Lokata NA NOWE ŚRODKI*  

• oprocentowanie stałe w wysokości 4,50% w stosunku rocznym

• okres zadeklarowania środków – 6 miesięcy, a więc nie blokujesz środków na długi okres

• maksymalna kwota na jedną i wszystkie lokaty to 200.000,00 zł

 

Twoje korzyści to:

• lokatę założysz już od 1.000,00 zł

• możesz założyć klika lokat – sam decydujesz o ich ilości

• możesz udzielić pełnomocnictwa do dysponowania środkami dla wybranej osoby

• Twoje środki ulokowane w LWBS Drezdenko objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, a więc nie musisz martwić się o ich bezpieczeństwo. Więcej dowiesz się tutaj: https://lwbsdrezdenko.pl/bankowy-fundusz-gwarancyjny-2/

 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

• lokata nie jest odnawialna

• oferowana wyłącznie w PLN

• dostępna tylko w Placówkach Banku

• oferta obowiązuje do 30.06.2024 r.

 

∗nowe środki to różnica między sumą środków zgromadzonych na Twoich indywidualnych i wspólnych rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach bieżących w PLN zgromadzonych w LWBS Drezdenko na dzień otwarcia lokaty, a sumą środków na tych rachunkach w dniu 01 marca 2024 roku. Lokata na nowe środki nie obejmuje środków z tytułu zapadłych lokat w LWBS Drezdenko, których wpływ nastąpił w okresie od 01 marca 2024 r. do dnia otwarcia lokaty.

Zapraszamy do naszych Placówek.