Rachunek oszczędnościowy Skarbonka to wygodny sposób gromadzenia pieniędzy, gdzie sam definiujesz cel oszczędzania i śledzisz jego postępy. Skarbonka łączy w sobie atrakcyjne oprocentowanie oraz bezpieczeństwo twoich pieniędzy, gdyż środki gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

To konto charakteryzuje się:

* niską minimalną kwotą wpłat – tylko 20,00 zł miesięcznie,
* możliwością wyboru okresu lokowania: 1 rok, 3 lata, 5 lat,
* atrakcyjnym oprocentowaniem, opartym na stawce redyskonta weksli NBP:
    – 1 rok – rachunki zakładane do dnia 21.12.2021 r.-1,06 redyskonta weksli NBP ( 6,15% – stan na 05.10.2023 r.), rachunki zakładane od dnia 22.12.2021 r. – 0,50 redyskonta weksli NBP ( 2,90% – stan na 05.10.2023 r.)
    – 3 lata – rachunki zakładane do dnia 21.12.2021 r. – 1,10 redyskonta weksli NBP ( 6,38% – stan na 05.10.2023 r.), rachunki zakładane od dnia 22.12.2021 r. – 0,55 redyskonta weksli NBP ( 3,19 % – stan na 05.10.2023 r.)
    – 5 lat – rachunki zakładane do dnia 21.12.2021 r. – 1,15 redyskonta weksli NBP ( 6,67% – stan na 05.10.2023 r.), rachunki zakładane od dnia 22.12.2021 r. – 0,6 redyskonta weksli NBP ( 3,48 % – stan na 05.10.2023 r.)
* brakiem opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku,
* na życzenie klienta do rachunku wydawana jest książeczka systematycznego oszczędzania „Skarbonka”,
* kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego.

O szczegóły zapytaj pracownika Banku.

Przyjdź i skorzystaj z naszej oferty już dziś. Zapraszamy !