Karta walutowa MasterCard

Międzynarodowa debetowa karta walutowa w EUR, USD, GBP z funkcją zbliżeniową, za pomocą której można dysponować środkami na rachunku dokonując w kraju i za granicą:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty, w tym płatności w Internecie,
 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych (wartość pojedynczej operacji ograniczona jest limitem obowiązującym w danym kraju) w punktach wyposażonych w terminale z taką funkcjonalnością,
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty,
 • wypłaty gotówki w ramach usługi cashback (Płać kartą i wypłacaj) w punktach handlowo-usługowych świadczących taką usługę na terenie kraju.

Operacje mogą być dokonywane do wysokości kwoty dostępnej na rachunku rozliczeniowym prowadzonym w EUR, USD lub GBP.

Rozliczenie transakcji następuje w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie karty.

W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy może wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla jednej lub więcej osób, które będą użytkownikami kart.

Standardowe limity dzienne do karty walutowej wydanej do rachunku rozliczeniowego w walutach wymienialnych:

 • wypłat gotówki                      450EUR/400GBP/550USD
 • transakcji bezgotówkowych   1100EUR/1000GBP/1400USD

Rachunek, do którego wydano kartę, obciążany jest kwotami poszczególnych transakcji i prowizji w dniu rozliczenia transakcji przez Bank (w dniu wpływu operacji do Banku).

Karta ważna jest przez 4 lata, ale wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata jeżeli klient nie złoży rezygnacji z karty.

Wydawana karta jest nieaktywna – aktywacja karty odbywa się w oddziale lub klient aktywuje kartę, dzwoniąc na wskazany na card-carrierze numer) – karta jest aktywna w czasie rzeczywistym.

Szczegóły oferty dostępne w Placówkach Banku

Karta Visa Młodzieżowa

Karta Visa Młodzieżowa przeznaczona jest dla osób między 13 a 26 rokiem życia. Jest to karta debetowa, co oznacza, że korzystasz z niej do wysokości posiadanych na rachunku środków (wliczając w to środki udostępnione w ramach kredytu w rachunku) w granicach ustalonych limitów dziennych. Oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave. Jeżeli jesteś pełnoletni sam decydujesz o wysokości limitów dziennych, jeżeli masz mniej niż 18 lat – decyduje o tym Twój rodzic lub inny opiekun ustawowy.

Karta Visa

Karta Visa przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek osobisty. Jest to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych payWave.


Twoje korzyści:

 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,
 • Możliwość wypłaty gotówki podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back,
 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,
 • Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
 • szybka realizacja płatności za drobne zakupy – do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu,
 • płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą,
 • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez całą dobę,
 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia,
 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń

Bezpieczeństwo

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń do karty,
 • kontrola wydatków w sklepach, dzięki wybranym przez siebie limitom dziennym.
 • bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure

Karty debetowe to niezależność i całodobowy dostęp do gotówki.

Karta Kibica

Karta Kibica – w sprzedaży do 14.12.2020 r. 

Jest to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Istnieje również możliwość wgrania na kartę funkcji stadionowej – funkcja uruchamiana jest na stadionie KKS Lech Poznań. Na kartę nanoszone jest zdjęcie oraz numer pesel kibica i numer ACN (numer nadawany przez Klub). Karta posiadająca funkcję stadionową jest kompatybilna z systemem wejścia na stadion.

Twoje korzyści:

 • Voucher na odbiór darmowego biletu ( tylko do 14.12.2020 r.),

 • Nabywając pierwszy bilet lub karnet na mecz za pomocą karty Kibica otrzymujesz 10 % zniżki ( tylko do 14.12.2020 r.),

 • Zakupy w oficjalnym sklepie KKS Lech Poznań zrobisz z 15 % zniżką ( tylko do 14.12.2020 r.),

 • kartą dokonasz płatności za zakupy – zarówno w sposób tradycyjny, jak również zbliżeniowo i w Internecie, a także wypłacisz gotówkę w bankomacie lub punkcie usługowo-handlowym, oferującym usługę cashback,

 • Bezpieczeństwo w internecie – dzięki usłudze 3D-Secure,

 • Swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę,

 • Bezpłatna wypłata gotówki z bankomatów sieci SGB oraz BPS – Spółdzielcza Sieć Bankomatów,

 • Kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

 • Możliwość korzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń,

 • Minimum formalności przy wydaniu karty,

 • Możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta, w tym osobom które ukończyły 13 rok życia.

Bezpieczeństwo:

 • podczas dokonywania transakcji zbliżeniowych karta pozostaje cały czas w twoich rękach

 • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty,

Karta MasterCard

Karta Mastercard  przeznaczona jest dla osób fizycznych posiadających rachunek osobisty. Jest to nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa, która oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass.

Twoje korzyści:
• Wygodne płacenie kartą bez konieczności noszenia gotówki,
• szybka realizacja płatności za drobne zakupy – do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu,
• płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale  elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą,
• swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę,
• kontrola nad finansami – możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej,

Bezpieczeństwo

 • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczeń do karty,
 • kontrola wydatków w sklepach, dzięki wybranym przez siebie limitom dziennym.

Karty debetowe to niezależność i całodobowy dostęp do gotówki.