Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy skierowany jest dla podmiotów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą – w tym również rolników. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych wynikających ze specyfiki produkcji lub świadczonych usług oraz podatku vat. Maksymalny okres kredytowania – 5 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
 3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, również o charakterze rolniczym. Kredyt udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej – wpływ środków na rachunek umniejsza kwotę kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się klienta do wysokości przyznanego limitu kredytowego. Okres kredytowania w tym przypadku wynosi maksymalnie 5 lat. Każdorazowo po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty, na podstawie dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Odsetki pobierane są tylko za faktycznie wykorzystaną kwotę kredytu,
 3. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

 

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

Kredyt Inwestycyjny

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub podmiotów zmierzających do podjęcia nowej działalności oraz rozwoju już istniejącej. Służy sfinansowaniu nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych i rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, a także na spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach. Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 3. Możliwość sfinansowania takich inwestycji jak:
  1. zakup lub modernizację maszyn urządzeń i oprogramowania,
  2. zakup, budowa lub modernizacja budynków,
  3. remont środków trwałych,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.

SGB Leasing

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

 1. dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;
 2. uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;
 3. ogranicza procedury do niezbędnego minimum;
 4. wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;
 5. dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;
 6. oferuje ciekawe rozwiązania i  specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

 

Cechy leasingu:

 1. szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;
 2. w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
 3. raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
 4. warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
 5. zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

 1. pojazdy osobowe;
 2. transport ciężki;
 3. maszyny i urządzenia;
 4. maszyny rolnicze;
 5. sprzęt medyczny;
 6. nieruchomości;

oraz:

 1. zarządzanie flotą;
 2. produkty ubezpieczeniowe;

Oferujemy także:

 1. pomoc w negocjacjach z dostawcami i producentami,
 2. dobre rabaty u naszych stałych dostawców.

Atutem naszym są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu.

Jesteś zainteresowany ofertą? – Skontaktuj się z nami – Osoba do kontaktu: Ewa Malicka tel. 797 400 356

 WSPIERAMY