KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt obrotowy skierowany jest dla podmiotów prowadzących rejestrowaną działalność gospodarczą – w tym również rolników. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych wynikających ze specyfiki produkcji lub świadczonych usług oraz podatku vat. Maksymalny okres kredytowania – 3 lata.

Zalety kredytu to:

  1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
  2. Możliwość sfinansowania bieżących potrzeb firmy,
  3. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
  4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
  5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.