KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą lub podmiotów zmierzających do podjęcia nowej działalności oraz rozwoju już istniejącej. Służy sfinansowaniu nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych i rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, a także na spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach. Maksymalny okres kredytowania – 15 lat.

Zalety kredytu to:

 1. Oferujemy możliwość dogodnej formy zabezpieczenia spłaty kredytu,
 2. Wykorzystanie kredytu jednorazowo lub w transzach,
 3. Możliwość sfinansowania takich inwestycji jak:
  1. zakup lub modernizację maszyn urządzeń i oprogramowania,
  2. zakup, budowa lub modernizacja budynków,
  3. remont środków trwałych,
 4. Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
 5. Kredyt oprocentowany według zmiennej stopy procentowej.

O szczegóły zapytaj w placówce Banku.